Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Система керування базами даних Microsoft Access.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Access Mdb

Переглядів: 3033 Додано: 2013-03-16




Частина тексту
Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями та принципами роботи з Microsoft Access. Зрозуміти поняття база даних, її структури, типи полів та процесу створення та модифікації бази даних.

Теоретичні відомості

На сучасному етапі розвитку людства застосування обчислювальної техніки, зокрема персональних комп’ютерів тісно пов’язане зі збереженням, обробкою, передачею та виведенням великих обсягів даних. Зазначені дані з однорідною структурою та з певними взаємозв’язками між собою, зберігаються в зовнішній пам’яті комп’ютера вигляді файлів, які називають базами даних. Під базою даних розуміють поіменовану структуровану сукупність взаємопов’язаних даних, які характеризують певну предметну галузь і перебувають під управлінням системи управління базами даних. Що стосується Microsoft Access то вона дає змогу створювати такі типи об’єктів бази даних (БД): таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

Відповіді на контрольні питання

1. Під базою даних розуміють поіменовану структуровану сукупність взаємопов'язаних даних, які характе¬ризують певну предметну галузь і перебувають під управлінням системи управління базами даних. Microsoft Access то вона дає змогу створювати такі типи об'єктів бази даних (БД): таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

2. Є декілька способів створення структури: з допомогою майстра бази даних чи в режимі конструктора. Розглянемо найбільш поширений спосіб - створення таблиці в режимі конструктора. В цьому випадку ко¬ристувач задає: назви полів, тип даних кожного поля вибором із списку та опис поля (необов'язково).

3. Під записом розуміють інформацію про один з елементів бази даних: одну продукцію, одне найменування тощо. Всі записи складаються з полів, що формують його структуру, тобто визначає структуру таблиці, що його формує. Поле - мінімальна частинка інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення, перетворення і характеризується певним типом та низкою властивостей.

4. Форма - це об'єкт БД, призначений для введення і відображення інформації. Форма обов'язково містить поля, за якими користувач вводить дань В Microsoft Eccess є спеціальні засоби для побудови форм: конструктор, автоформи та майстер форм. Для представлення БД з вимогами стандартів чи замовника та подальшого їх виведення на папір використовуються звіти. Для цього передбачено кілька засобів: за допомогою майстра звітів чи конструктора. Оптимальним засобом є комбінований спосіб який полягає у створенні звіту за допомогою майстра, а пізніше його дооформлені за допомогою конструктора.

Висновок: на цій лабораторній роботі я ознайомився з основними поняттями та принципами роботи з Microsoft Eccess Зрозумів поняття база даних, її структури, типи полів та процесу створення та модифікації бази даних.