Дисципліни:
Білети до другого модуля
На тему:

Вирішені тести та описові запитання до другого модуля (30 Білетів).

Дисципліна: Облік і аудит
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 13685 Додано: 2012-12-14
Частина тексту

Білет 1

1. Тестове завдання
Мета аудиту це –
б) перевірка повноти нарахування і сплати податків;
в) інформаційне відображення кругообігу господарських засобів;
г) складання висновку про відповідність фінансової звітності прийнятим критеріям.

2. Тестове завдання
Виберіть методичні прийоми проведення аудиторської перевірки.
а) індукція;
б) спостереження;
в) спеціальна перевірка;
г) суцільна перевірка.

3. Тестове завдання
Принцип аудиту це –
а) основні прийоми, на яких здійснюється аудиторська діяльність;
б) основні засади, на яких здійснюється аудиторська діяльність;
в) спосіб здійснення аудиторської діяльності;
г) сукупність процедур, за допомогою яких здійснюється аудиторська діяльність.

4. Тестове завдання
Функціональні завдання аудиту:
б) притягнути до відповідальності винних осіб;
в) обгрунтування стратегії розвитку підприємства;
г) накладання штрафів.

5. Тестове завдання
Виберіть принципи професійної етики
а) підтвердження;
б) обстеження;
в) опитування;
г) об’єктивність.

6. Дати розгорнуту відповідь
Суть аудиту і його завдання. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Основними завданнями аудиту є: - перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених господарських і фінансових операцій чинному законодавству; - виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств; - реальність визначення фінансових результатів; - оцінка ефективності внутрішнього контролю; - надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.

7. Дати розгорнуту відповідь Класифікація аудиторських послуг. аудиторські послуги: - аудит фінансової звітності(Аудит фінансової звітності підприємств клієнтів здійснюється з метою підтвердження достовірності, реальності та законності звітності); - оглядові перевірки(Оглядові перевірки за масштабами та вартістю значно менші,ніж звичайний аудит звітності, однак їх результати часто задовольняють користувачів,оскільки вони забезпечують середній рівень впевненості у звітності,яка підлягала огляду. Прикладом оглядових перевірок може бути аудит фінансового стану підприємства); - супутні аудиту роботи(послуги). До супутніх аудиту робіт відносять такі:1)ведення бухгалтерського обліку на підприємстві-клієнті;2)складання податкових декларацій та звітності;3)консультування з питань оподаткування;4)відновлення бухгалтерського обліку;5)комп’ютеризація системи бухгалтерського обліку;6)аналітичні послуги;7)консультування з юридичних питань; та інші

8. Дати розгорнуту відповідь
Стадії аудиторського процесу. Аудиторський процес складається з таких стадій: Початкова стадія включає процедури організаційного характеру, спрямовані на створення необхідних умов для якісного проведення аудиту в установлені терміни. Дослідна стадія - це виконання аудиторських процедур із перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою найпростіших засобів обчислювальної техніки, а також способом діалогового спілкування з ЕОМ. Завершальна стадія - це узагальнення результатів аудиту.

9. Практичне завдання
Визначте правильність отримання сертифіката аудитора наступними особами:
1. Студент 4 курсу економічного факультету інституту, що має 3 роки стажу роботи бухгалтером.
2. Бухгалтер фірми, що працює 6 років на цій посаді, має вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” і 8 місяців тому не склав іспит на отримання сертифікату аудитора.
3. Жінка-бухгалтер, що має 4 роки стажу, з яких 2 роки знаходилась у декретній відпустці.
4. Громадянин США, що працював 3 роки на посаді головного бухгалтера і має вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”.
5. Громадянин України, що працював 4 роки на посаді ревізора і має вищу освіту за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”.
1 ні, бо не має освіти; 2 ні, бо не склав іспит 8 міс тому;3 ні, бо працювала тільки 2 роки;4 ні, бо не громадянин України; 5 так