Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства.

Дисципліна: Економіка підприємства
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 14154 Додано: 2014-04-02
Частина тексту

Висновки

У цій курсовій роботі розраховано основні економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства та провели ретельний аналіз можливих шляхів його подальшого розвитку.

З показників виробництва та реалізації продукції можна зробити висновок, що план був перевиконаний по двох виробах: Д, І, що призвело до збільшення доходу підприємства.

Також було розраховано чисельність працівників п-ва у плановому і звітному періоді (відповідно 1473 і 1588 чол.) та необхідний для них фонд оплати праці (відповідно 4798,716 та 5168,648 тис. грн.). Як бачимо, звітні показники дещо вищі за планові, але це не зумовлює збільшення середньої заробітної плати, вона залишилася на рівні 294 грн.

Була проведена вартісна оцінка основних виробничих фондів та здійснений розрахунок амортизаційних відрахувань для них.

Розраховано кошторис витрат для всього обсягу, та собівартість продукції .Був визначений сукупний норматив оборотних засобів підприємства (4714,073 тис. грн).

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства та показники ефективності використання виробничих ресурсів були пораховані. Деякі з них досить сильно відрізняються від запланованих.

У наступному році планується покращити відсоток виконання даних показників за рахунок кращої організації праці на п-ві.

Розрахувавши даний курсовий проект, я навчилась на практиці застосовувати набуті на практичних та лекційних заняттях знання. За індивідуальними даними я розрахувала показники виробничої програми підприємства та показники її виконання. На основі даних про запропоновані варіанти інвестиційних проектів розвитку підприємства на наступний рік вибрала кращий з даних варіантів і розрахувала очікувані показники нової виробничої програми діяльності підприємства. За індивідуальним завданням розрахувала вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства.