Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Програмування наближеного обчислення диференціальних рівнянь методом Адамса.

Дисципліна: Проблемно-орієнтовані мови програмування
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3972 Додано: 2013-03-07
Частина тексту
Тема курсової роботи: Програмування наближеного обчислення диференційних рівнянь методом Адамса за допомогою проблемно-орієнтовних мов програмування. Знайти точне і наближене значення функції, абсолютну та відносну похибку обчислень у цих точках. Побудувати графік функції.

Анотації

Родак І.А. “ Програмування наближеного обчислення дифференційних рівнянь методом Адамса за допомогою проблемно-орієнтованих мов програмування.” Курсова робота. -НУ “Львівська політехніка”, каф.: САПР, дисципліна: “Проблемно-орієнтовні мови програмування”, 2008.
Курсова робота складається з 33 сторінок, 5 таблиць, блок-схеми, графіка.
В даній курсовій роботі було описано основні теоритичні відомості про мови програмування та їхні середовища,зроблено математичний аналіз індивідуального завдання. Розроблена блок-схема та алгоритм розвязання поставленої задачі.Складено програми на алгоритмічних мові програмування С.

ЗМІСТ

Завдання до курсової роботи
Анотації
Зміст
Вступ
  1. Основні теоритичні відомості про мови програмування та їх середовища
  2. Алгоритмічна мова програмування Паскаль
  3. Алгоритмічна мова програмування „Сі”
  4. Математичний аналіз
  5. Блок-схема та опис алгоритму обчислення функції
  6. Опис програм на алгоритмічній мові “Сі” та їх опиc
  7. Результати виконання програми на алгоритмічній мові „Сі”
  8. Графік функції f(x)
Висновки та аналіз
Список використаної літератури

Математичний аналіз – сукупність розділів математики, посвячених дослідженню функцій і їх обчислення методами диференційного і інтегрального числення.

Висновки та аналіз результату

В даній курсовій роботі було описано основні теоритичні відомості про мови програмування та їхні середовища. Зроблено математичний аналіз розвязку диференційних рівнянь методом Адамса. Складено програм на алгоритмічній мові програмування С, яка розвязує диференційні рівняння методом Адамса. При аналізі результатів ми бачимо, що похибка обчислення залежить від кількості членів розкладу, чим їх більше, тим точніше значення ми отримуємо. Було поглиблено теоритичні знання по засобах проблемно-орієнтованих мов програмування. Розширено знання одержаних при вивченні дисциплін основи програмування та математичного аналізу.