Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в командитному товаристві з надання рекламних послуг.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2426 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту командитного товариства “П’ятий фактор”, яке спеціалізується на рекламі. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп на підприємстві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ВСТУП

Рекламна галузь в Україні є ще малорозвиненою, але поступово формується її ефективна інфраструктура. Діяльність рекламного агентства може охоплювати дуже багато видів послуг та товарів, включаючи логотипи, буклети, календарі, плакати, видання, вітальні відкритки, виставкову діяльність, відео, фірмовий стиль, 3D-графіку, художні роботи, Web-дизайн, зовнішню рекламу та багато іншого. Фірма на цьому ринку може вибирати якою саме діяльність займатись, в яких розмірах і з яким асортиментом послуг. Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті є командитне товариство “П’ятий фактор”, яке спеціалізується на наданні рекламних послуг. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку рекламних послуг і навіть планує розширення видів діяльності. На сьогодні на підприємстві працює 19 осіб, воно надає три види рекламних послуг, середня заробітна плата працівника становить 470 грн. Для забезпечення ефективної діяльності рекламного агентства “П’ятий фактор” у нових видах рекламних послуг та збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування в даних наобхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих проблем, а саме: підвищення рівня інформаційного забезпечення працівників, розширення спектру послуг, незадоволення клієнтів щодо ефективності рекламних заходів. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації, формування методів менеджменту на підприємстві, розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.