Дисципліни:
Лабораторна робота №8
На тему:

Геодезична підготовка для перенесення проекту відведення земельної ділянки на місцевість.

Дисципліна: Основи землеустрою
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3411 Додано: 2012-12-12
Частина тексту
Для розрахунків розпланувальних елементів необхідно скласти таблицю координат вихідних та межових точок. Вихідними точками, відносно яких здійснюється визначення на місцевості положення межових точок, служать пункти запроектованої полігонометрії. В курсовому проекті координати вихідних та межових точок визначають із плану сільської (селищної) ради масштабу 1:10000 графічним методом і заносяться в таблицю, взірець якої наведено нижче, яка має назву «Каталог координат» (див. табл.3.12).

Обчислені значення кутових та лінійних розпланувальних елементів виписують на розпланувальному кресленні Розпланувальні креслення виконують на папері формату А4. Опорні та межові точки наносять за координатами. На кресленні наносять також схему перенесення в натуру всіх межових точок і контури земельної ділянки. Розпланувальні елементи виписують на кресленнях.

Висновок: на даній лабораторній роботі я навчився складати геодезичну підготовку для перенесення проекту відведення земельної ділянки на місцевість.