Дисципліни:

Кількісні характеристики угруповань ґрунтових енхітреїд паркових екосистем міста Львова


« Угрупування ґрунтових енхітреїд паркових екосистем міста Львова

Енхiтреїди – промiжна мiж мiкро- й мезофауною розмiрна група малощетинкових червів. Вони широко розповсюджені в листяних і хвойних лісах і з великою чисельністю трапляються в підстилці й верхніх шарах ґрунту, споживаючи органічний детрит і мікрофлору.

Завдяки своїй чисельності, широкому розповсюдженню та особливостям живлення енхітреїди відіграють значну роль у ґрунтотвірних процесах. Перша інформація про енхітреїд на Галичині відома ще від кінця XIX ст., проте фауна, структурна організація і функціональна суть угруповань енхітреїд в лісових екосистемах вивчені недостатньо (Яворницька, 2008)

На даний час для досліджуваної території із літературних джерел (Залесcкая, 1982; Nusbaum,1895) відомо 13 видів енхітреїд, що належать до 10 родів:

 1. Mesеnchytraeus armatus
 2. Cernosvistoviella carpatica
 3. Cognettia glandulora
 4. Achaeta bohemica
 5. Henlea ventriculosa
 6. Buchholzia fallax
 7. Buchholzia appendiculata
 8. Fredericia bulbosa
 9. Fredericia bisetosa
 10. Fredericia galba
 11. Bryodrilus ehlersi
 12. Marionina riparia
 13. Enchytraeus buchhlzi

У результаті проведених досліджень стало відомо, що загальна чисельність енхітреїд

у міських парках коливається у середньому від 3425 особ./м2 до7662 особ./м2

Маса енхітреїд досліджуваних екосистем у загальному становить від 0,142 г/ м2 до 0,173г/м2 відповідно.

Одержані кількісні показники щодо загальної чисельності та маси угрупувань енхітреїд протягом 2009-2010років дослідження наведені у табл..1 і табл..2 відповідно:

Період дослідження

Місце дослідження

Лісопарк «Погулянка»

Стрийський парк

Парк «Високий Замок»

Чисельність (особ./м2)

Біомаса (мг)

Чисельність (особ./м2)

Біомаса (мг)

Чисельність (особ./м2)

Біомаса (мг)

червень

9514

169.982

7409

272,338

5224

188,976

вересень

5473

136,753

8420

170,835

1263

156,242

листопад

7999

152,82

6315

74,736

3789

82,01

Табл.1 Чисельність та маса угрупувань енхітреїд паркових екосистем м. Львова (2009р.)

Період дослідження

Місце дослідження

Лісопарк «Погулянка»

Стрийський парк

Парк «Високий Замок»

Чисельність (особ./м2)

Біомаса (мг/м2)

Чисельність (особ./м2)

Біомаса (мг/м2)

Чисельність (особ./м2)

Біомаса (мг/м2)

Червень

9753

181,406

7854

286,108

4842

168,829

Вересень

4685

124,517

7123

146,02

1386

134,07

Листопад

7326

149,06

5946

95,172

3014

103,264

Табл.2 Чисельність та маса угрупувань енхітреїд паркових екосистем м. Львова (2010р.)

У табл. 3 показано порівняльна характеристика чисельності угрупувань паркових екосистем м.Львова, на основі якої побудовані графіки (рис.17-19). Як видно, найвищий показник чисельності характерний для лісопарку «Погулянка» у місяці червні 2010р., а найнищий – у вересні 2009р. Також спостерігається загальне зниження чисельності угрупувань енхітреїд у парку «Високий замок» за рахунок надмірного використання природних ресурсів людиною.

Період дослідження

Місце дослідження

Лісопарк «Погулянка»

Стрийський парк

Парк«Високий Замок»

2009р.

2010р.

2009р.

2010р.

2009р.

2010р.

Червень

9514

9753

7409

7854

5224

4842

Вересень

5473

4685

8420

7123

1263

1386

Листопад

7999

7326

6315

5946

3789

3014

Табл.3 Порівняльна характеристика чисельності угрупувань енхітреїд паркових екосистем м. Львова за період дослідження 2009-2010рр.

За трофічною спеціалізацією енхітреїди є активними сапрофагами, які відіграють важливу роль у деструкції відмерлої органіки. Високі чи малі показники чисельності, маси, енергії добового метаболізму свідчать про їхню участь і значення в деструкційних процесах екосистем. У нашому випадку їхня участь і значення в розкладанні листяних підстилок є вагомішими, ніж чистих хвойних або із домішками хвої.