Дисципліни:

1. Поняття стилю, моди.


« Основи художнього проектування / Упор. Л. А. Борисова, 2011

1.1.Три етапи розвитку стилю.

Стиль, це непохитний художній язик епохи, яким вона показує своє відношення до поняття краси.

Це є категорія форми,в яку закладається зміст. Ідеї ідуть разом із стилем і можуть їм керувати.

Речі будь якого історичного періоду мають свій стиль - це є загальна система організації.

Етапи розвитку стилю:

1) Час при якому присуще декоративне та конструктивне,це є красота та нарядність.

2) Придбання рис декоративності.

3) Орнаментація речей, яка руйнує конструктивну основу стиля. Стилі - це основні етапи розвитку людського суспільства. Стильовий ознак це з'єднання костюму із світом мистецтва і архітектури.

Архітектура, скульптура та костюм мають єдині ознаки формоутворення, але різні матеріали.

Під стилем одягу розуміють поєднання (єдність) усіх деталей костюму з композиції; форми, кольору, матеріалу та ін., підпорядкованість їх головній (загальній) задумці.

Якщо кажуть, що чоловік стильно вдягнений - це гармонійно зі смаком, у модному напрямку,і в той же час індивідуально, вдягнена людина.

Дотриманість стилю відбувається тоді, коли усі елементи зовнішнього вигляду (одяг, взуття, зачіска, аксесуари) гармонійні одне до одного, та працюють над побудовою єдиного образу.

Основа будь-якого стилю є зовнішня формасилует. Силует одягу визначає характер образу в цілому, та диктує композицію пропорцій костюму, а також його складові.

Стильно одягнена людина, це не просто одягнений зі смаком, це ще й підібрані зі смаком усі деталі гардеробу - від ґудзиків до носової хустини. Людині лічить усе, що вона носить. Це і є зв’язок зовнішнього та внутрішнього (співвідношення).

Така гармонія формується завдяки природженому смаку, та відчуттю прекрасного, а також знанням законів гармонії.Правила законів гармонії одні для всіх видів мистецтва: живопису, архітектури, музики,поезії, а також для мистецтва побудови костюму.

Усі нагромадження стилів та напрямків у одязі треба співвідносити з характеристиками особистості. Модним є не стиль, а образ,особистість.

1.2. Три ознаки моди та її функції.

Мода - це недовгочасне господарювання в деякій сфері тих чи інших смаків, які відбуваються у зовнішніх формах побуту і особливо у костюмі.

Мода - це є зміна форми костюму у цілому, а також у деталях та предметах побуту та художніх творах.

Мода у культурі - це широке коло життєдіяльності людини, це є розробка матеріальних і духовних цінностей людини.

Мода - це характер часу, вона може проявлятися у окремих явищах, наприклад: філософських концепціях, теоріях поетів, художників, манері поведінки.

Мода може бути на речі,які вже колись були.

Мода у костюмі - це проектування образу людини з допомогою одягу, взуття, гриму.

Ознаки моди:

1)Зміна та розмаїтість форм.

2)Мода моє період - це час її буття, він може бути рівний: сезону, півріччю, року, п’яти, та більше рокам. Періоди моди обмежити неможливо.

3)Популярність. Не буває однієї моди для усіх. У різних верствах суспільства різна мода.