Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Оцінювання та аналізування ефективності використання основних фондів в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3229 Додано: 2013-03-16
Частина тексту
Узагальнення результатів факторного аналізування: Проаналізувавши таблицю 2, можна побачити, що показник фондовіддачі зріс на 0,2008 або на 22,5% через те, що обсяг виробництва зріс в більшому обсязі, ніж вартість ОВФ, а показник фондоозброєності зменшився на 1059грн. на особу або на 19,71% через збільшення чисельності працюючих в найбільшу зміну на одну п’яту. Через цю ж причину зменшився коефіцієнт змінності на 0,025 або на 1,27%, що свідчить про зниження рівномірності завантаження змін працівниками. Також необхідно відмітити, що питома вага найбільшої зміни збільшилась на 0,006 або на 1,29% через те, що збільшення чисельності працюючих в найбільшу зміну відбулося в більшій мірі, ніж збільшення загальної чисельності промислово-виробничого персоналу. Оцінивши факторні зміни, можна зауважити, що на зміну обсягів виробництва в умовах ЗЕД впливають такі показники як обсяг виробництва, вартість ОВФ, чисельність працюючих та середній виробіток на одного працюючого. При чому вартість ОВФ та чисельність працюючих зумовлюють в аналізованій ситуації граничне збільшення обсягів виробництва. Проаналізувавши таблицю 3, можна побачити, що фондовіддача зменшується через зменшення середнього виробітку на одного працюючого на 8,39 грн./ос. та через збільшення питомої ваги працюючих в найбільшій зміні на 0,0064, і збільшується через зменшення фондоозброєності на 1059,54.

Висновок

Під час виконання цієї лабораторної роботи були виявленні динаміка і фактори впливу на ефективність використання основних фондів в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема зростання фондовіддачі свідчить про ефективність використання основних фондів, що є позитивною тенденцією. Вплив середнього виробітку на одного працюючого та питомої ваги працюючихє негативним. Таким чином для покращення ефективності використання основних фондів в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності, необхідно прийняти наступне управлінське рішення: збільшити обсяг виробництва та зменшити чисельність промислово-виробничого персоналу.