Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Аудит бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Дисципліна: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1821 Додано: 2015-03-01
Частина тексту

Мета: засвоєння теоретичних знань у галузі аудиту та набуття практичних навичок у проведенні аудиту бартерних операцій. Перевірка записів, що відображені у бухгалтерському обліку підприємства у результаті проведених бартерних операцій, бухгалтерських записів та здійснення аудиторських виправлень залишків за рахунками.

Аудиторський висновок

Керівництву ТОВ «Бім-майстер», м. Львів, вул. Городоцька, 282.

Договір №4М від 30.10.2014р. між аудиторсько-консультаційним приватним підприємством «Терен» та ТОВ «Бім-майстер». Період перевірки – 15.12.2014р. по 25.12.2014 р. Аудитор Федорович О.І.

Відповідальність за складання фінансової звітності на підприємстві несуть наступні особи: Конев О.І. - генеральний директор протягом всього періоду перевірки; Кутепова В.І.. - головний бухгалтер впродовж усього періоду.

Перевірка розпочата 15.12.2014 р. і закінчена 25.12.2014 р.

Попередня ревізія проведена ревізійною групою Омега, керівником якої був бухгалтер-ревізор Кузьмін О.Є.

Аудитором було проведено перевірку правильності здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності та правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку станом на 15.12.2014 року.

Відповідальність за надану звітність несе керівництво підприємства.

В результаті аудиторської перевірки проаналізовано основні дані про здійснення бартерної операції ТОВ «Бім-майстер».

Під час аудиторської перевірки та ретельного аналізу даних, які надані підприємством нами було виявлено значні похибки у розрахованих бухгалтерами ТОВ «Бім-майстер» показниках здiйснення бартерної операцiй, зокрема похибки у розрахунку з іноземними покупцями, доході від реалізації готової продукцiї, витрaтах на збyт, розрaхунках з бюджeтом. Виявлeно не нaлежний рiвень квалiфікації працiвників.

На нашу думку, гoловним шляхом вирiшення даних прoблем є здійснення пeревірки відповiдності квалiфікації працівників рiвню їх професійних знaнь та проведення кадрoвих змін у бухгалтерії.

Отже, на думку аудитора дані, подані бухгалтерами щодо бартерної операції ТОВ «Бім-майстер» не відповідають дійсності і потребують більш ретельного та уважного розрахунку та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Незалежний аудитор (сертифікат серії СВ № 532467989097)

Федорович Оксана Іванівна ____________________

Дата складання висновку : "25" грудня 2014 р.