Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Виконання креслення деталі з використанням системи AutoCAD.

Дисципліна: Автоматизація розробки конструкторської документації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3854 Додано: 2013-07-31
Частина тексту
Мета роботи: оволодіти технікою виконання креслень за допомогою системи автоматизації креслярсько – графічних робіт AutoCAD.

Програма роботи

 1. Накреслити на папері ескіз деталі, вказаної в завданні.
 2. Обчислити необхідні для побудови проекції величини (координати точок, центральні кути дуг).
 3. Ввімкнути комп'ютер та викликати систему AutoCAD.
 4. В діалоговому режимі ввести команди AutoCAD, необхідні для побудови проекції деталі.
 5. Перенести початок координат в точку, відносно якої буде виконуватися креслення.
 6. Встановити необхідне значення масштабного коефіцієнта для всіх типів ліній.
 7. Накреслити осьові лінії проекції.
 8. Накреслити лінії видимих контурів та зобразити інші особливості конструкції.
 9. Позначити на креслені різі, розриви, розрізи, при необхідності нанести штрихування.
 10. Поставити розміри.
 11. Записати створене креслення на диск.
 12. Оформити протокол роботи з AutoCAD.
 13. Вийти з AutoCAD та вимкнути комп'ютер.
 14. Оформити та захистити звіт.

Болт ГОСТ 3033 – 73

Болт ГОСТ 3033 – 73