Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в публічному акціонерному товаристві по випробництву дитячих товарів.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2332 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ВАТ «Вabe», яке спеціалізується на виготовлення дитячих товарів. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обгрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ВСТУП

Об'єктом дослідження у курсовому проекті є ВАТ «Вabe», яке спеціалізується на виготовленні дитячих товарів. На су¬часному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку і навіть планує розширення видів діяльності. На сьогодні на підприємстві працює 201 осіба, воно виготовляє 5 видів виробів, середня заробітна пла¬та працівників підприємства становить 761 грн. Для забезпечення ефективної та збереження діяльності ВАТ «Babe» і підтримання необхідного рівня необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: непривабливість продукції для дітей, відсутність новинок, відсутність реклами. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту організації. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв'язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроб¬лення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менедж¬менту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; об¬грунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих органі¬заційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту. Отже, “ВАВЕ” здійснює свою діяльність досить успішно та має великі плани на майбутнє.