Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації ВАТ «Більшівці- Риба».

Дисципліна: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2791 Додано: 2014-06-02
Частина тексту

АНОТАЦІЯ

У курсовому проекті була проведена соціально- економічна діагностика на основі фінансової звітності ВАТ «Більшівці-Риба». Метою курсового проекту являється розглянути та оцінити теперішній стан підприємства і проаналізувати його діяльність у майбутній перспективі. Для цього проводилась комплексна діагностика ВАТ «Більшівці-Риба» , а саме: діагностика видів діяльності, фінансового та майнового стану, кредитоспроможності, загрози банкрутства, інвестиційної привабливості підприємства.

ВИСНОВКИ

Провівши аналіз підприємства, можна дійти до висновку, що підприємство ВАТ «Більшівці-Риба» функціонує цілком добре.Стало відомо, що ВАТ «Більшівці-Риба» не займається зовнішньо- економічною діяльністю. Маркетингова діяльність ВАТ «Більшівці-Риба» є не вдалою, оскільки частка підприємства кожного року зменшується, це свідчить про те, що підприємство тільки розвивається і не достатньо коштів вкладається у рекламну кампанію фірми.

Аналізуючи фінансовий стан підприємства ВАТ «Більшівці-Риба», видно, що не всі індикатори відповідають критеріальним значенням (існують коливання індикаторів рентабельності, ліквідності, ділової активності). Згідно результатів інтерпретаційної матриці діагностики фінансового стану підприємства за період 2007-2010 рр. можна визначити те, що у 2007 і 2010 роках підприємство перебувало у передкризовому стані, а в 2008 і 2009 роках- у кризовому. Проаналізувавши майновий стан підприємства в цілому можна зробити висновки про стабільну і дещо сприятливу ситуацію з основними фондами, але й є деякі відхилення від норм.

Провівши діагностику кредитоспроможності ми ідентифікували клас позичальника, а саме у 2007 р.- достатній рівень; 2008 р.- задовільний рівень; 2009 р.- задовільний рівень і в 2010 р.- середній рівень кредитоспроможності.

Після проведення рейтингів інтегральної оцінки ступеня ризику банкрутства було визначено, що підприємству не загрожує банкрутство та неплатоспроможність.

Для визначення інвестиційної привабливості, підприємство розглядалося з декількох позицій для визначення найбільш сприятливого інвестиційного сегменту. Зокрема розглядалися: фінансово-економічнв, технологічно майнова, соціальна, логістична, партнерська, брендові, адміністративно-правова, товарна. Відповідно до узагальнюючого показника за шкалою Харрінгтона можна зробити висновок, що підприємство є достатньо привабливим для потенційних інвесторів. На підприємстві найсприятливішими сферами є фінансово-економічна, іміджево- брендова та товарна привабливість.

За допомоги побудови траєкторії розвитку підприємства, чітко видно, що 2008 рік відзначився позитивною тенденцією, оскільки в цьому році траєкторія йду до гори, що і свідчить про успішність підприємства саме в цей рік.