Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Ознайомлення з середовищем розроблення Borland C++ Builder 6. Створення проекту, налаштування його властивостей.

Дисципліна: Об'єктно-орієнтоване програмування
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4431 Додано: 2013-04-02
Частина тексту
Мета: засвоїти принцип візуального програмування шляхом створення та налаштування проекту.

Відповіді на контрольні запитання

1. Пояснити принцип швидкого розроблення застосувань.
Принцип швидкого розроблення застосувань полягає в основному в простому констроювання вікна майбутнього заствосування із набору готових компонент, а більшу частину стандартних операцій виконує комп'ютер.

2. На які частини умовно розподіляють середовище розробки Borland C++ Builder?
Середовище розробки Borland C++ Builder усовно розподіляється на такі частини: вікно інспектора обєктів(Objekt Inspector), вікно дерева обєктів(Objekt TreeView), вікно класів, вікно редактору коду, палітра інструментів, дизайнер форми.

3. Що таке проект в C++ Builder?
Проектом в C++ Builder називається група файлів необхідних для створення кінцевого виконуючого застосування.

4. Як можна створити проект із користувацькими вікнами(формами)?
Створити новий проект із користувацькими вікнами можна декількома способами: 1) команда File > New > Application. 2) команда File > New > Other. При виборі цієї команди відкриється вікно New Items, в якому потрібно ДКМ на піктограмі Application.
У результаті створиться віконний проект, що міститиме одну користувацьку форму, заголовочний файл .h та файл коду .cpp.

5. Як можна створити консольний проект і задати мову C/C++?
Якщо необхідно створити консольний проект, то для цього слід виконати такі кроки: команда File > New > Other і вибрати в діалоговому вікні Consol Wizard, при цьому відкриється діалогове вікно, в якому можна вибирати мову C/C++ та зазначити які бібліотеки будуть використовуватись.

6. Що таке Objekt Inspector?
Інспектор обєктів містить закладку властивостей (Properties) та подій (Events). Його призначення – редагування властивостей обєктів(форм та компонент) під час розроблення застосування

7. Які є основні файли проекту?
Projekt.cpp, Projekt.bpr, Projekt.res, Unit.cpp, Unit.dfm, (.~bpr, .~dfm, .~cpp, .~h), Project.exe, Unit.obj, Project.tds.

8. Що таке файл відлагодження? Чи можна його видаляти?
Файл відлагодження містить інформацію про проект для відлагодження окремо від ехе-файлу. Використовується у тих випадках, коли є зібраний ехе-файл і потрібно відлагодити роботу проекту у відлагоджувачі. Щоб не відсилати всі файли, зібрані у відлагоджованому варіанті, відсилається лише цей файл. Потім запускається відлагоджувач із опцією завантаження символів відлагодження. Щоб отримати інформацію для відлагодження із ехе-файла і збeрегти його в *.tds, є спеціальна утиліта tdstrp32.exe. Цей файл можна видаляти, оскільки компілятор при потребі створить його ще раз.

9. В якому файлі міститься головна main функція у консольному проекті?
В консольному проекті функція main міститься у файлі unit.cpp

10. Пояснити призначення бібліотек VCL та CLX?
VCL- для створення Windows застосувань.
CLX- для створення таких застосувань які не будуть залежати від типу ОС.

11. Вказати назву проекту у налаштуваннях назви проекту, де задаються форми, які будуть створення автоматично при виконанні застосування.
Закладка Form дає змогу вказати головну форму проекту, а також вибрати форми, які створюватимуться автоматично разом із головною.

12. Пояснити призначення закладки Compiler у налаштуваннях проекту.
Закладка Compiler налаштовує режим виконання програми: режим відлагодження (debug) або режим кінцевого застосування (release).

13. В якому файлі міститься головна main функція у віконному проекті?
У віконому проекті функція main міститься у файлі Project.cpp

14. Яким чином можна створити виконавчий файл, що зможе виконатися на комп’ютері, на якому не встановлено Borland C++ Builder?
Для цього потрібно в налаштуваннях проекту вибрати закладку Packages, яку можна викликати через меню Component > Install Packages. Ця закладка дає змогу вибрати опцію компонування проекту зі всіма використовуваними бібліотеками (Build with runtime packges). Цю опцію потрібно вимкнути.

Хід виконання лабораторної роботи

  1. Ознайомитися з середовищем Borland C++ Builder 6.
  2. Створити новий проект та зберігаю його двома способами через меню і комбінацією швидких клавіш Shift+Ctr+S.
  3. Змінюю назву форми та її розміри.
  4. Запустити програму на виконання.
  5. Після змін в налаштуваннях проекту запустимо застосування ще раз.
Висновок: завдяки виконанню цієї лабораторної роботи я ознайомився із середовищем розроблення Borland C++ Builder 6. Навчився створювати новий проект, а також дізнався про можливості налаштування його властивостей.