Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Калькулювання собівартості продукції.

Дисципліна: Управлінський облік
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4591 Додано: 2014-03-17
Частина тексту

Проаналізувавши здійснення розподілу загальновиробничих витрат на собівартість продукції ТзОВ «Альфа-комфорт» бачимо, що загальна сума загальновиробничих витрат, що відносяться до собівартості виготовлених виробів становить 125764,14 грн., зокрема, на комплект «Вероніка»: постійні витрати становлять 41180,08, змінні – 9990,96 грн. отже, загальна сума ЗВВ, що включається до собівартості продукції становить 51171,04 грн. На комплект «Заріна» постійні витрати дорівнюють 60029,06 грн., а змінні становлять 14564,04 грн., тому загальна сума ЗВВ становить 74593,10 грн. Також видно, що на виробництво одиниці продукції «Заріна» віднесено більше загальновиробничих витрат, а саме 184,48 грн., ніж на одиницю продукції «Вероніка» - 102,34 грн.

Це зумовлено тим, що на виготовлення меблів для комплекту «Заріна» необхідно більше матеріальних витрат, ніж виробництво меблів для кухні «Вероніка».

Для оптимізації структури ЗВВ необхідно зменшити суму постійних витрат можливо за рахунок перегляду та зміни нормативів щодо використання електроенергії, води на технологічні цілі, обґрунтоване зменшення зарплати працівникам управління виробництвом, також можливо доцільно обрати іншу базу розподілу.

Тому важливо, щоб всі ці витрати були економічно обґрунтовані та правильно, доцільно розподілені, адже від цього залежатиме конкурентоспроможність продукції.

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі досліджено економічне значення, види та особливості центрів відповідальності, а також трансфертне ціноутворення та його роль в управлінні за центрами відповідальності. Трансфертна ціна - ціна, за якою продукти або послуги одного центру відповідальності компанії передаються іншому центру відповідальності цієї компанії. Трансферна ціна повинна: сприяти досягненню підприємством визначеної мети, забезпечувати гармонійне поєднання мети підрозділу з загальною метою підприємства, бути гнучкою (передбачувати систему знижок) і рівноцінною для менеджерів різних рівнів управління, не мати негативного впливу на ефективність функціонування центру продавця або центру покупця, сприяти забезпеченню автономності центрів відповідальності; швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, сприяти створенню умов для мотивації діяльності керівників центрів відповідальності.