Дисципліни:

Психофізіологічні вимоги до фахівців операторського профілю діяльності


« Лекції з профорієнтації та профвідбору

Вивчення особливостей діяльності окремих фахівців-операторів дало змогу визначити вимоги до стану психофізіологічних функцій кандидатів, що є: а) загальними для операторських спеціальностей; б) характерними для операторських спеціальностей переважно сенсорного або сенсомоторного профілю діяльності; в) частковими для деяких конкретних операторських спеціальностей.

Загальні вимоги до кандидатів на навчання операторським спеціальностям передбачають необхідність високого рівня (розвитку) у них таких психофізіологічних якостей:

• абсолютної чутливості слухового і зорового аналізаторів;

• зорового сприйняття об'ємних властивостей предметів і відстаней між ними;

• сприйняття тривалості явищ (оцінка почуття часу та резерву часу);

• короткочасної зорової і слухової пам'яті (обсяг, швидкість, точність запам'ятовування і відтворення матеріалу в умовах дефіциту часу;

• довгострокової пам'яті: тривалість збереження і швидкість відтворення;

• оперативної пам'яті: швидкість і точність запам'ятовування вихідного матеріалу і відтворення перетвореної інформації;

• уваги: обсяг, інтенсивність, концентрація, переключення і стійкість до перешкод (відволікаючих впливів, дефіциту часу);

• наочно-діючого, абстрактно-логічного мислення;

• швидкості та точності репродуктивних (рахункових і групувальних) операцій;

• простої і складної моторної дії: швидкість простої, швидкість і точність складної сенсомоторної реакції;

• емоційної стійкості (здатності до збереження або підвищення працездатності в умовах небезпеки, аварійних ситуацій, дефіциту часу й інформації, впливу екстремальних факторів зовнішнього середовища й ін.).

Окрім перерахованих якостей, кандидат на навчання операторським спеціальностям повинен мати здатність до швидкого вироблення і перебудови сенсомоторних і розумових навичок, а також психофізіологічну і фізіологічну витривалість (високу працездатність, стійкість до втоми).

Для успішного оволодіння спеціальністю і виконання згодом операторських функцій в системі «людина – техніка – середовище» кандидат повинен мати також ряд добре розвинених позитивних характерологічних якостей, а саме:

• цілеспрямованість, рішучість, енергійність;

• наполегливість, витривалість;

• ретельність, самовладання, упевненість;

• працьовитість, акуратність, спритність;

• вимогливість, стриманість;

• самокритичність.

У кандидатів на навчання операторським спеціальностям сенсорного або сенсомоторного профілю передбачається обстеження в основному тих самих психофізіологічних функцій, що перераховані в загальних вимогах до різного виду операторських спеціальностей. Однак в залежності від профілю діяльності оцінка стану цих функцій за результатами обстеження відрізнятиметься.

Вимоги до кандидатів на навчання окремим операторським спеціальностям передбачають обстеження стану психофізіологічних функцій як перерахованих у загальних вимогах до операторських спеціальностей (при різній оцінці стану цих функцій для кожної спеціальності), так і деяких додаткових, що є професійно важливими, специфічними для тієї або іншої спеціальності. Такими додатковими функціями, що визначають вимоги до конкретних операторських спеціальностей, є:

для гідроакустиків:

• сприйняття напрямку й орієнтування в просторі;

• слухове сприйняття віддаленості предметів від спостерігача;

• диференціальна чутливість (поріг) до сприйняття зміни сили тону;

• диференціальна чутливість (поріг) до сприйняття зміни висоти тону;

• контрастна чутливість слуху (поріг маскування);

• «ритмічна» чутливість слуху;

• контрастна чутливість зору; для радіометристів:

• сприйняття напрямку й орієнтування в просторі;

• сприйняття характеру, напрямку і швидкості руху;

• контрастна чутливість зору;

для електриків:

• сприйняття напрямку й орієнтування в просторі;

• точність і швидкість складного координованого моторного реагування;

• контрастна чутливість зору; для радіотелеграфістів:

• довгострокова рухова пам'ять: тривалість і точність відтворення;

• диференційна чутливість (поріг) до сприйняття зміни сили тону;

• диференційна чутливість (поріг) до сприйняття зміни висоти тону;

• «ритмічна» чутливість слуху;

• максимальний темп і стійкість заданого темпу рухів при простому і складному моторному реагуванні;

• витривалість до тривалої моторної роботи малої інтенсивності;

для кермових сигнальників; машиністів електропотягів, водіїв:

• сприйняття віддаленості предметів від спостерігача (глибинний зір);

• сприйняття напрямку й орієнтування в просторі;

• довгострокова рухова пам'ять: тривалість збереження і точність відтворення рухових процесів;

• сприйняття характеру, напрямку і швидкості руху;

• точність і швидкість складного координованого моторного реагування;

• витривалість до тривалої моторної роботи малої інтенсивності.

У разі необхідності добору кандидатів на навчання за спеціальностями, які не включено у наведений перелік, а також новим операторським спеціальностям, варто вивчити особливості діяльності фахівців цих спеціальностей і визначити вимоги до психофізіологічних функцій людини. Якщо ці вимоги будуть, в основному, аналогічні зазначеним (як для операторської діяльності взагалі, так і для визначеної спеціальності), то для добору на нові спеціальності можна скористатися методичними прийомами і критеріями оцінки результатів обстеження, які рекомендовано для тієї чи іншої спеціальності в роботі.