Дисципліни:

Сутність, об'єкт та предмет професійного відбору


« Лекції з профорієнтації та профвідбору

Теорія і практика професійного психологічного відбору, методи і організація його проведення засновані на досягненнях сучасної загальної, соціальної психології, психофізіології, ергономіки, інженерної психології, психодіагностики, нейропсихології, психіатрії, фізіології ВНД, психотерапії та психокорекції – в цілому на усіх досягненнях нинішньої науки про людину та її взаємини з технічними системами і середовищем.

В основі професійного психологічного відбору лежить оцінка індивідуальних психологічних особливостей майбутніх фахівців з метою встановлення рівня професійної придатності особистості, прогнозу їхнього успішного навчання на підставі встановлення рівня і ступеня їх відповідності вимогам конкретної спеціальності або групи схожих професій.

Таким чином, в проблемі професійного психологічного відбору можна виділити два основних аспекти – майбутній фахівець з його індивідуально- психологічними особливостями, а з іншої – специфіка діяльності, яка вимагає від особистості цілком певних професійно важливих якостей, що потребує конкретна спеціальність.

Мета професійного психологічного відбору – визначити рівень відповідності індивідуальних рис майбутнього професіонала до вимог, які висуває певна професія, та здійснити прогноз успішності й особливо практичної професійної діяльності.

Об'єкт – професійна придатність особистості.

Предмет – особливості і вимоги професії до майбутнього спеціаліста та його професійно важливі якості.

Завдання:

• Прогноз успішності навчання та професійної діяльності кандидата.

• Аналіз умов та особливостей діяльності та вимог професії до майбутніх професіоналів.

• Визначення рівня розвитку професійно важливих якостей та їх відповідності вимогам професії.

• Обґрунтування комплексу Інформативних психодіагностичних методик та критеріїв професійної придатності до конкретних професій.

• Створення професіограм та психограм в різних сферах діяльності.

• Визначення методів професійної орієнтації в системі профвідбору.

• Розроблення організаційно-методичних основ професійного психологічного відбору.