Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту на керамічній фабриці з додатковою відповідальністю.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1789 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту, яка спеціалізується на виробництві товарів з кераміки . При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін , тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві ; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обгрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації ; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ВСТУП

У моєму курсовому проекті ми всебічно розглядаємо процес управління у ДП “Кераміка ”. Опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, розглянемо організацію праці менеджерів та деякі інші аспекти функціонування організації. ДП “ Кераміка ” на даному етапі є рентабельним, воно займає досить міцні позиції, але його діяльність вимагає проведення вдосконалень. Потрібно вдосконалити та відрегулювати процес водопостачання на підприємстві, провести широку рекламну кампанію та вирішити деякі інші проблеми. Підприємницьке “життя” в Україні виходить на новий шлях, який відзначається жорстокою конкуренцією і нестабільністю зовнішніх факторів. Саме тому ДП “ Кераміка ” потребує мобільності вирішення проблем та постановки нових завдань. Проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті. Покладаємо надію на те, що ДП “ Кераміка ” успішно пристосується до всіх недоліків сьогоднішньої економічної ситуації та буде приносити своїм власникам стабільні та високі прибутки. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування.