Дисципліни:
Індивідуальна робота
На тему:

Сертифікація та ліцензування в аудиторській діяльності.

Дисципліна: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2217 Додано: 2015-03-01
Частина тексту

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі для кожного підприємства, яке замовляє аудиторську перевірку, є важливим рівень кваліфікації особи, що їх перевірятиме, та законність її діяльності. Саме тому дослідження ліцензування та сертифікації в аудиторській діяльності є надзвичайно важливою темою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми ліцензування та сертифікації в аудиторській діяльності досліджувались багатьма відомими вітчизняними та зарубіжними вченими:Бурлаков Р.М., Бутинець Ф.Ф., Вакаров В.М., Кулаковська Л.П., Дорош Н.І., Ільїна С.Б., КінащукЛ.Л. та ін.

Постановка завдання. На основі поданого матеріалу можна сформулювати основні завдання дослідження, яке полягає у:

- висвітлення сутності сертифікації аудиторської діяльності в Україні;

- обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення процедури сертифікації;

- визначенні сутності ліцензування аудиторської діяльності;

- вивчення проблем та напрямків вдосконалення механізму ліцензування аудиторської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження.Аудитор – це кваліфікований фахівець, атестований на право здійснення аудиторської діяльності впорядку, установленому законодавством та володіє сертифікатом, що підтверджує його кваліфікаційну придатність на ведення аудиторської практики на території України.

Сутність сертифікації в аудиторській діяльностіполягає у визначенні кваліфікаційної придатності до зайняття аудиторською діяльністю.

Сертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень професійнихзнань, необхідних для здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія„А”) з терміном чинності п’ять років, а також банків (серія „Б”) чинний три роки.

Обов’язки з проведення сертифікації аудиторів покладено на Аудиторську палату України і регулюється Положеннямпро сертифікацію аудиторів № 178/6. Даний документ визначає єдині умовита порядок сертифікації аудиторів, а також перелік необхідних знань кандидата наотримання сертифікату – з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки,оподаткування та господарського права. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на отримання сертифіката представлено на рис. 1.