Дисципліни:
Лабораторна робота №6
На тему:

Побудова діаграм в Microsoft Excel. Табулювання функцій на визначеному інтервалі.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 5344 Додано: 2013-03-16
Частина тексту
Мета роботи: ознайомитись Ознайомитись з основними принципами побудови діаграм у табличному процесорі Microsoft Excel. Навчитись будувати графіки заданих функцій на визначеному інтервалі.

Теоритична частина

В Microsoft Excel реалізовані засоби для побудови різних графіків, діаграм, які полегшують сприйняття числової інформації. Їх побудова здійснюється за допомогою Майстра діаграм з подальшим розміщенням рисунка або на окремому листі або у вигляді окремого графічного об’єкта разом із вихідною таблицею. Побудова діаграми за допомогою Майстра діаграм здійснюється в чотири етапи. На першому етапі здійснюється вибір типу та форми діаграми. При виборі типу діаграми необхідно враховувати її призначення. На другому етапі користувач вказує діапазон даних, за якими будується діаграма, або здійснює коригування вже введених даних. Третє вікно дозволяє ввести заголовки, вісі, легенду, підписи до даних тощо. В останньому вікні вказується місце розташування діаграми – на окремому листі чи разом із таблицею початкових даних.

Відповіді на контрольні запитання

1.Для кращого відображення та сприйняття числових даних в Ms Excel вико- ристовуються діаграми різних типів : гістограми , кругові , графіки.

2.Призначення Майстра діаграм полегшення процесу створення діаграм. Побудова діаграми за допомогою Майстра діаграм здійснюється в чотири етапи. На першому етапі здійснюється вибір типу та форми діаграми. На другому етапі користувач вказує діапазон даних, за якими будується діаграма, або здійснює коригування вже введених даних. Третє вікно дозволяє ввести заголовки, вісі, легенду, підписи до даних тощо. В останньому вікні вказується місце розташування діаграми – на окремому листі чи разом із таблицею початкових даних.

3.Для об’єднання однотипних даних або даних , що мають певну спільну ознаку використовують групування , при групуванні група елементів розглядаються як один.

4.Діаграми бувають таких типів: гістограма , лінійна , кругова , графік. Діаграми можна побудувати поетапно з використанням Майстра діаграм. Редагувати діаграму можна з допомогою рядка меню і відповідних команд.

Опис виконаної роботи та отриманих результатів

Відкрив Ms Excel, змінив ширину деяких комірок, розмістивши курсор на межах заголовків відповідних стовпчиків і перетягнув розділювач до потрібної ширини. Написав заголовок таблиці. В 3 рядку записав назву полів: Аргумент, Крок, Значення функції. Замалював ці комірки в жовтий колір з допомогою кнопки на панелі інструментів. В комірку А4 ввів початок проміж- ку, тобто 1, в В4:В18 теж 1, в С4 ввів формулу за якою обчислюється значення функції: = (2+4*A4^2)/(1+4*A4^3), в А5 =A4+B5, потім скопіював ці формули відповідно в С5:С18 і в А6:А18. Отримав таблицю табулювання функції. З допомогою Майстра діаграм створив графік функції.

Висновок: на цій лабораторній роботі я навчився створювати діаграми та графіки функції з допомогою Майстра діаграм, групувати елементи таблиці, змінювати розмір рядків та стовпців різними способами, виконувати операції над списками, операції фільтрування та сортування.