Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Оцінювання внутрішнього середовища організації з метою вибору стратегії розвитку.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4715 Додано: 2014-03-25
Частина тексту

Висновок

Після виконання лабораторної роботи, яка полягала у вивчення механізму впливу факторів внутрішнього зовнішнього середовища , дослідження їхнього впливу на діяльність організації в умовах вибраної стратегії, оцінка стану організації ,ми можемо зробити наступні висновки: фактори впливу зовнішнього середовища організації прямої дії характеризуються значущістю для організації,а фактори внутрішнього середовища - оцінюються в балах. Зробивши аналіз показників ми можемо визначити вплив факторів на організацію.

Найбільш вагомі фактори впливу зовнішнього середовища організації прямої дії: постачальники,споживачі.

Найменш вагомі фактори впливу зовнішнього середовища організації прямої дії: партії,організації сусіди.

Найбільш вагомі фактори впливу зовнішнього середовища організації непрямої дії: НТП,стан економіки , постачальники та технології.

Найменш вагомі фактори впливу зовнішнього середовища непрямої дії: соціально-культурні обставини,міжнародне оточення та політичні обставини.

Найбільш вагомими факторами впливу зовнішнього середовища організації прямої дії є постачальники та споживачі. Найменш вагомими є партії та організації сусіди.

Найбільш вагомими факторами впливу зовнішнього середовища організації непрямої дії є науково-технічний прогрес, стан техніки та технології. Найменш вагомими є соціально-культурні обставини, міжнародне оточення та політичні обставини.

Найбільш вагомими факторами впливу внутрішнього середовища організації є цілі та технологія. Найменш вагомими є ресурси.

Визначивши та проаналізувавши показники можливостей та загроз, сильних та слабких позицій організації, можна обрати оптимальну стратегію розвитку даної організації – СІМ (сила і можливості). Вибрана стратегія ґрунтується на сильних позиціях організації для підсилення можливостей з боку зовнішнього середовища. Сильними позиціями для організації є постановка цілей та завдань, розробка технологій. Можливості організації особливо виражені у достатній кількості споживачів та постачальників, високому рівні техніки та технологій, науково-технічного прогресу.