Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в кінотеатрі з додатковою відповідальністю.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2156 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

Менеджмент – це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. З функціональних позицій менеджмент – це процес планування, мотивування, контролювання та регулювання, необхідний для формування та досягнення цілей організації. За напрямком здійснення менеджмент можна поділити на три види: виробничий менеджмент, фінансовий менеджмент, маркетинг. Головною метою даної курсової роботи є розвиток системи управління організації “Світ”. Тут знайдуть відображення основні засади менеджменту: функції менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання), методи менеджменту, управління формальними та неформальними групами, лідерство в організації. Також при цьому розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем, охарактеризовано комунікації в організації, обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації, визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту. Визначено місію, завдання і стратегію підприємства. З огляду на вище сказане ця курсова робота розглядає всі основні засади управління, які можуть застосовуватися, щоб розвинути систему управління на підприємстві.

ВСТУП

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найбільш ефективних важелів та інструментів здійснення різних видів діяльності. Однією із найбільших складових успіху економічно розвинутих країн світу є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої системи управління організацією. Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті є товариство з додатковою відповідальністю “Світ”, яке спеціалізується на наданні таких 5 послуг: показ повнометражних фільмів; показ короткосюжетних стрічок; показ мультфільмів; бронювання квитків заздалегідь; продаж поп корну і напоїв у буфеті. Попит на послуги, які надає ТзДВ “Світ” (показ фільмів), зараз у процесі інтенсивного зростання і вже досяг досить високого рівня у нашому місті. На сьогодні на підприємстві працює 34 особи, середня заробітна плата працівників підприємства становить 1190 грн. Для забезпечення ефективної діяльності ТзДВ “Світ”, для збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: постійні запізнення касира на роботу, необхідність відкриття кафе на території кінотеатру, крадіжка в гардеробі кінотеатру. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; Формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту. На ринку кіноіндустрії Львова “Світ” почуває себе впевнено та зручно. Підприємство реалізує свою продукцію для практично всіх верств населення у м. Львові. “Світ” здійснює свою діяльність досить успішно та має великі плани на майбутнє. Запропоноване завдання на курсовий проект та його виконання дало змогу ближче познайомитись з практичним застосуванням набутих знань з курсу “Менеджмент” і стало першим кроком до здійснення мрії майбутнього менеджера: стати директором.