Дисципліни:
Реферат
На тему:

Комерційна реалізація інновацій, її етапи, форми та методи.

Дисципліна: Маркетинг інновацій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1770 Додано: 2014-06-19
Частина тексту

ЗМІСТ

1. Зміст поняття «комерційної реалізації» на основі думок вчених

2. Етапи процесу комерціалізація

3. Форми та методи комерційної реалізації

Список використаної літератури


1. Зміст поняття «комерційної реалізації» на основі думок вчених та її принципи

Насамперед слід зазначити, що термін «комерціалізація» походить від латинського «сommercium», (комерція) і означає перетворення чого – небудь у предмет купівлі – продажу і за рахунок цього, у джерело одержання прибутку [1].

Російська спільнота по захисту прав споживачів вважає, що комерційна реалізація – це діяльність підприємств торгівлі, спрямована на задоволення споживчого попиту на товари, пов'язана з організацією системи торгівлі, доставки, зберігання, пакування, сортування товарів, реклами, розповсюдження інформації про товари, місцях і способах їх придбання споживачами з метою отримання прибутку [2].

Посилаючись на національне агентство по технологічному розвитку можна дати наступне визначення терміну «комерціалізація»: комерціалізація – це процес, пов'язаний з практичним використанням результатів наукових досліджень і розробок з метою виведення на ринок нових або поліпшених продуктів, послуга бо процесів з отриманням комерційного ефекту [3].

Визначення терміну «комерціалізація», наведене в вільній енциклопедії «Вікіпедія», трактується так: що комерційна реалізація товару чи послуги, являється процесом або циклом впровадження нового продукту або методу виробництва на ринок, фактичний запуск нового продукту є завершальним етапом розробки нових продуктів, і той, де найбільше грошей доведеться витратити на рекламу, стимулювання продажів і інших маркетингових зусиль для отримання комерційного результату, тобто прибутку [4].

Для кращого розуміння терміну «комерціалізація» слід розглянути тлумачення цього визначення провідними науковцями.

Українські автори Загородній А. Г. та Вознюк Г. Л. трактують даний термін, як широке використання комерційних засад в економіці,зростання кількості комерційних структур та підпорядкування діяльності підприємства виключно меті отримання прибутку .