Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в приватному підприємстві з надання торговельних послуг.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3235 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ПП «Олена», яке спеціалізується на торгівлі продуктами. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих проблем на підприємстві, охарактеризовано комунікації в організації, визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ВСТУП

Торгівля існує з давніх-давен, ще у стародавньому Римі і Греції існувало поняття обміну товарами. У сучасному світі роль торгівлі значно зросла. Кожна людина прагне якнайповніше задовільнити свої потреби. В давнину люди самі, виробляли те, що їм було потрібно, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи одягом. Тепер такої можливості у кожної людини немає, особливо у міського населення. Саме з цієї причини останнім часом спостерігається стрімкий розвиток торгівлі за допомогою якої люди можуть придбати ті чи інші товари і послуги, які їм потрібні, щоб задовільнити свої потреби. Тяжко уявити собі ситуацію без магазинів, ринків, фабрик і заводів. Міліони людей втратили б свою роботу і джерела задоволення потреб, яких в сучасному світі є набагато більше чим у давнину. За останні роки рівень розвитку торгівлі значно зріс – появились нові магазини і супермаркети у яких споживачів обслуговують на високому рівні. В Україні торгівельна галузь приваблює до себе велику кількість приватних підприємців, які створюють на даному ринку конкурентне середовище, яке впливає на постійне зростання ефективності функціонування підриємства, зниження цін. Проте також слід згадати, що Україна є країною з прехідною економікою і це в свою чергу створює певні особливості розвитку даної галузі. Так, відсутність ефективного антимонопольного законодавства створює певні умови для виникнення монополій при наявності у якого-небудь підприємства досить великої суми стартового капіталу, яка зможе надавати недорогі і якісні послуги у торгівельній галузі. Слід також згадати, що до недавнього часу торгівельна галузь здебільшого перебувала у власності держави. Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті було торгівельне продуктове приватне підприємство «Олена». В даний час підприємство досить ефективно функціонує на ринку торгівельних послуг. Дана організація має 50 працівників, продає 98 видів товару, середня заробітна плата працівників становить 1384 гривні. Щоб підприємство зберігало свої позиції у умовах конкуренції потрібно розробити більш раціональну систему менеджменту і вирішити наявні прблеми такі як розширення торгівельної мережі, удосконалення обліку робочого часу, контроль якості вхідних матеріальних ресурсів, організування літнього відпочинку дітей працівників. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту підприємства. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація відповідно до змін умов функціонування. Отже, потрібно розробити технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікації в організації; забеспечення утворення і ефективного функціонування формальних і неформальних груп; обгрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної системи менеджменту.