Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013.

Дисципліна: Кон'юнктура товарних ринків
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 5069 Додано: 2013-10-21
Частина тексту

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОН'ЮНКТУРНИХДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРНОГО РИНКУ

ТЕМА 1. РОЛЬ І МІСЦЕ КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВСИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

1.1. Сутність кон'юнктури ринку та кон'юнктурних досліджень

1.2. Основні завдання кон'юнктурних досліджень ринку

1.3. Характеристика підходів до визначення поняття «кон'юнктура» та підходів до класифікації видів кон'юнктури

1.4. Історичний досвід дослідження економічної кон'юнктури

Контрольні запитання

ТЕМА 2. РІВНОВАГА В ЕКОНОМІЦІ І КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Рівновага в економіці, економічна статика і динаміка

2.2. Види економічних процесів

2.3. Зміст та форми прояву макроекономічної нестабільності

2.4. Характеристика макроекономічних показників та параметрівекономічного циклу

2.5. Класифікація економічних циклів та причини виникнення циклічних коливань в економіці

2.6. Циклічні коливання економічного росту. Теорія економічних циклів

2.6.1. Промисловий економічний цикл

2.6.2. Еволюція економічних циклів

2.6.3. Причини середніх циклічних коливань

2.6.4. Теорія довгих хвиль за М.Д. Кондратьєвим

2.7. Кризи в розвитку соціально-економічних систем

2.7.1. Загальні поняття та типологія криз

2.7.2.Цикли суспільного відтворення та їхня роль у виникненніекономічних криз

2.7.3.Основні теорії економічних криз

2.7.4. Технологія антикризового управління

2.8. Теорія та методологія інноваційного розвитку економіки

2.9. Класифікація інновацій та інноваційних підходів

Контрольні запитання

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА КОН’ЮНКТУРНА ПОЛІТИКА

3.1. Сутність та характеристика кон'юнктурної політики

3.2. Основні функції держави у галузі кон'юнктурної політики

3.3. Державні методи впливу на кон'юнктурну політику

3.4. Антициклічні заходи економічної політики держави

Контрольні запитання

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИГАЛУЗЕВОГО РИНКУ.

4.1. Класифікація кон'юнктуроутворюючих факторів

4.2. Ключові кон'юнктуроутворюючі фактори підприємств

4.3. Характеристика позитивно та негативно діючих факторів індустрії

4.4. Дослідження структурних елементів ринку

4.5. Методологія дослідження економічної кон'юнктури

4.6. Оцінка стратегій розвитку кон'юнктури ринку

4.7. Методи аналізу основних тенденцій кон'юнктури ринку

Контрольні запитання

ТЕМА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОН'ЮНКТУРНИХПОКАЗНИКІВ

5.1. Основні вимоги до використання економічних показників укон'юнктурному аналізі

5.1.1. Система показників кон'юнктури ринку

5.2. Характеристика макроекономічних та мікроекономічних показників кон'юнктури

5.3. Класифікація показників ринкової кон'юнктури

5.4. Завдання аналізу динамки та коливальності ринку

5.5. Показники аналізу динаміки та стійкості розвитку ринку

Контрольні запитання

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ КОН'ЮНКТУРНИХДОСЛІДЖЕНЬ

ТЕМА 6. МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОН’ЮНКТУРИ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ.

6.1.Характеристика методів аналізу економічної кон'юнктури

6.2. Класифікація методів технічного аналізу

6.3. Теорія Доу

6.4. Хвильова теорія Еліота

6.5. Методи фундаментального аналізу

6.6. Метод головних компонент, його сутність і призначення

6.7. Кластерні процедури класифікації

Контрольні запитання

ТЕМА 7. КОН'ЮНКТУРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ

7.1. Сутність та класифікація ризиків, пов'язаних із діяльністю підприємств індустрії

7.2. Характеристика індикаторів ризику

7.3. Класифікація методів оцінки та аналізу ризику

7.4. Методи зменшення ризику

Контрольні запитання

ТЕМА 8. ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ

8.1. Теорія передбачення М.Д. Кондратьєв та прогнозування черезвивчення економічних циклів

8.2. Методика прогнозування розвитку ринку

8.3. Характеристика і принципи планування та прогнозування дляпідприємств індустрії

8.4. Основні методи прогнозування кон'юнктури ринку

8.5. Економічні барометри

Контрольні запитання

ТЕМА 9. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ

9.1. Ринок як економічна категорія та об'єкт дослідження у маркетингу

9.2. Структура та класифікація товарних ринків

9.3. Основні функції та особливості товарного ринку

9.4. Види ринкових процесів на товарному ринку

Контрольні запитання

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ