Дисципліни:
Контрольна робота
На тему:

Дослідження можливостей удосконалення інформаційної системи менеджменту на підприємстві.

Дисципліна: Інформаційно-комунікаційний менеджмент
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3457 Додано: 2012-12-12
Частина тексту

ТзОВ «Computer Logic Group»


Товариство з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» - лідер в галузі розробки та впровадження «під ключ» сучасних комплексних систем автоматизації підприємств. «Computer Logic Group» успішно працює на ринку з 1992 року. Мета створення товариства визначена у місії, яка полягає у надає сучасного програмне забезпечення та якісної підтримки для своїх користувачів. Товариство є суб’єктом малого підприємництва. Товариство володіє унікальним колективом, який складається з висококваліфікованих фахівців: програмістів, інженерів-проектувальників, кошторисників, які здатні вирішувати будь-які комплексні завдання
Основним видом діяльності ТзОВ «Computer Logic Group» є розробка та реалізація програмного забезпечення. Ця галузь не потребує величезних інвестицій і характеризується швидкою віддачею. Окрім цього, розмір фірми, що займається інформаційним бізнесом, чисельність її персоналу не відіграють вирішальної ролі. Це визначається тим, що більша частина вартості програмного продукту припадає на інтелектуальну власність, створювану відносно невеликими групами спеціалістів.
Основними напрямками діяльності ТзОВ «Computer Logic Group» є: розробка програмного забезпечення на замовлення; комплексна автоматизація систем підприємства; мережі (структуровані кабельні системи); телефонія (проектування та проведення телефонних мереж); електронний документообіг (проектування систем електронного документообігу, їх встановлення, модифікація та супровід); бухгалтерські програми (встановлення, консультації, супровід); комунальні послуги (супровід рахунків по комунальних платежах, оренда приміщень); будівельні технології (ведення кошторисної документації та встановлення відповідного програмного забезпечення); продаж комп'ютерної та офісної техніки.
Вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» є загальні збори учасників, які правомочні розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності товариства. Виконавчим органом є директор, у компетенції якого перебувають питання розробки та реалізації цілей, політики і стратегії їхнього досягнення, а також організація та управління поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, найм і звільнення персоналу тощо. Формування системи відносин між окремими підрозділами підприємства здійснюється відповідно до побудованої організаційної структури управління (рис.1).

Як видно з рис.1., організаційна структура управління ТзОВ «Computer Logic Group» є функціонального типу, тобто ґрунтується на принципі функціонального поділу праці, відповідно до якого на підприємстві діють відділи, наділені повноваженнями й відповідальністю за результати своєї діяльності.
Відділ ЗЕД - це частина апарату управління підприємства, його завдання - здійснювати планування, організацію і координацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Головні завдання відділу ЗЕД: управління експортним потенціалом підприємства і створення конкурентоспроможної продукції; забезпечення виконання зобов'язань перед іноземними партнерами; освоєння нових форм виробничого, науково-технічного та інвестиційного співробітництва; підготування контрактного товару до процедури митного оформлення. Розглянемо структуру відділу ЗЕД, склад працівників якого визначається структурою й особливостями виробництва експортної продукції, формами і масштабами ЗЕД на підприємстві.
Основною функцією відділу ЗЕД на даному підприємстві є організація експортно-імпортних операцій.
1. Основними задачі: а) пошук партнера; б) оформлення митних документів; в) узгодження руху грошей в банку.
2. Початкові дані: а) характеристика партнерів (репутація, ціни, місце знаходження тощо); б) дані про товар, який перевозиться та дані про експортно-імпортну операцію; в) інформація про рух грошей.
3. Шляхи розв’язання задачі: а) вибір оптимального партнера шляхом порівняння характеристик потенційних партнерів; б) на основі початкових даних оформлення відповідних документів (ліцензія, довідка про транспортні витрати, ідентифікаційна картка, контр-договір, рахунок фактура, довідка про декларування валютних коштів, експертний висновок про ціну товару тощо); в) встановлення системи клієнт-банк, договір з банком про надання ним інформації.
4. Вихідні дані: а) експертна оцінка характеристик потенційних партнерів; б) інформація про дозвіл переміщення товару через митний кордон України; в) оновлена інформація про рух грошей.
5. Вихідна форма у якій буде представлено розв’язок задачі: а) протокол про наміри; б) вантажна митна декларація, товарно-транспортна накладна; в) звіт про рух готівки.

Пропоную застосувати такий варіант формування локальної обчислювальної мережі – локальна мережа між підрозділами відділу ЗЕД з багаторівневим доступом до програмного забезпечення, яке розміщене на сервері.
Тобто всі працівники мають той доступ до інформації, який їм видано згідно розподілу прав доступу до інформації, який прописується в так званих «ID файлах» кожного працівника. Наприклад, експерт з митного оформлення має доступ до зміни даних в митних документах, а до іншої інформації має лише оглядовий доступ.
1. Місце знаходження первинної та вторинної інформації: Місце знаходження первинної інформації на сервері в папці «первинні документи» для загального доступу, а місце знаходження вторинної інформації на сервері в папці «вторинні документи» для обмеженого доступу. а) первинна інформація – експертна оцінка характеристик потенційних партнерів, вторинна інформація – характеристики партнерів; б) первинна інформація – інформація про дозвіл переміщення товару через митний кордон України, вторинна інформація – дані про товар, який перевозиться та дані про експортно-імпортну операцію; в) первинна інформація – оновлена інформація про рух грошей, вторинна інформація – інформація про рух грошей.
2. Обсяги цієї інформації: а) первинна – 2-3 ст. А4 на кожного потенційного партнера, вторинна – 2-3 ст. А4 на кожного потенційного партнер; б) первинна – 2-3 ст. А4, вторинна – 35 ст. А4; в) первинна – 1 ст. А4, вторинна – 1 ст. А4.
3. Періодичність оновлення: а) первинна – 2 рази/рік, вторинна – 2 рази/рік; б) первинна – 2 рази/рік, вторинна – 2 рази/рік; в) первинна – 1 раз/день. А4, вторинна – 2 рази/рік.
4. Вимоги до збереження, доступу: а) первинна – у всіх оглядовий доступ, крім економіста, збереження протягом 2 років, вторинна – обмежений доступ, збереження протягом 2 років; б) первинна – у всіх оглядовий доступ, крім експерта з митного оформлення, збереження протягом 2 років, вторинна – обмежений доступ, збереження протягом 2 років; в) первинна – у всіх оглядовий доступ, крім економіста, збереження протягом 2 років, вторинна – обмежений доступ, збереження протягом 2 років.
Компоненти спеціалізованої інформаційної системи
1. Рекомендований перелік засобів організаційної та обчислювальної техніки, що будуть використовуватися у відділі: Сервер та ПК.
2. Програмні засоби, що потрібні для роботи інформаційної системи: Мережеве забезпечення та «Microsoft Office».
3. Аналог інформаційної системи, які присутні на ринку. Розрахувати орієнтовну вартість впровадження такої інформаційної системи: Спеціалізоване програмне забезпечення на платформі “Lotus Notes”. Орієнтована розрахункова вартість впровадження цієї системи 80 000 грн.
Шляхи автоматизації процесу введення, збереження, обробки та представлення відомостей в сфері функціональних обов’язків менеджера
1. Структура банку даних, що міститиме необхідну інформацію:
Шаблон бази даних, який містить ввідний бланк для внесення первинної інформації, звітні форми для перегляду інформації у зручних форматах за заданими параметрами.
2. Конкретна структура файлу бази даних, що міститиме один з масивів інформації: Структура даних зберігається у файлі з розширенням .nsf.
3. Приклад заповненої бази даних:

Розробка стратегії розвитку інформаційного забезпечення системи управління організації
1. Допустимі сфери застосування нових ІТ в організації: Застосування нових інформаційних технологій допустиме у всіх сферах організації.
2. Критичні напрями впровадження нових ІТ в організації: Немає потужних серверів.
3. Перелік заходів які необхідні для впровадження нової інформаційної системи, зокрема щодо реорганізації організаційної структури управління організації, перепідготовки кадрів та формуванні нових правил роботи з інформацією: Провести перекваліфікацію працівників для роботи з новим програмним забезпеченням, призначити відповідальну особу та розподілити функціональні обов’язки.
4. Чи узгоджується можливості пропозицій з ступенем розвитку національного інформаційного ринку та регіональної інформаційної інфраструктури, рівнем підготовленості споживачів в галузях застосування нових ІТ: Так, узгоджується.