Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Розрахунок динаміки основних економічних показників підприємства в MS Excel.

Дисципліна: Інформаційно-комунікаційний менеджмент
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 5023 Додано: 2012-12-12
Частина тексту
Мета роботи: набуття навичок практичної роботи з оцінки динаміки основних показників з допомогою прикладної програми MS Excel, що входить у Microsoft Office і широко застосовується для здійснення розрахунків.

1. Скопіювати таблиці 3.1 та 3.2 в середовище MS Excel.

2. За допомогою команди Специальная вставка... перекопіювати таблицю 3.1 з використанням команди транспонировать. Відформатувати дані в результуючій таблиці. Дана операція дозволить суттєво пришвидшити подальшу роботу з даними.

3. На підставі даних таблиць 3.1 та 3.2 провести розрахунок наступних показників динаміки (результати представити у табличній формі):

4. За допомогою команди Вставка/Диаграмма... відобразити обсяги виробництва продукції в натуральному і вартісному вигляді.

5. За допомогою команди Вставка/Диаграмма... зобразити точкову діаграму із значеннями, що з’єднані лінією по сумі річних надходжень підприємства за досліджуваний період, на окремому листі MS Excel. Використавши команду Диаграма/Добавить линию тренда… для суми річних надходжень відобразити лінію, рівняння тренду та визначити величину залежності між досліджуваними ознаками.

6. Для суми річних надходжень підприємства провести згладжування рядів динаміки за тричленною середньою. Результати представити в табличній і графічній формах.

7. На основі проведеного ретроспективного аналізу обсягів продажу підприємства зробіть висновки.

Підприємство є прибутковим, тому що і ціна і обсяг виробництва протягом років збільшилися.