Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Визначення оптимальної ціни виробу і об’єму виробництва продукції в MS Excel.

Дисципліна: Інформаційно-комунікаційний менеджмент
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2582 Додано: 2012-12-12
Частина тексту
Мета роботи: набуття навичок практичної роботи з обґрунтування показників виробничо-збутової діяльності з допомогою прикладної програми MS Excel, що входить у Microsoft Office і широко застосовується для здійснення розрахунків.
1. За допомогою графічних засобів Ms Excel, методом лінійного однофакторного кореляційно-регресійного аналізу на підставі даних таблиці 4.1, визначити вплив:
зміни ціни на величину тижневого попиту;
зміни обсягу виробництва продукції на тижневу величину витрат.
2. За допомогою “що, якщо” (what-if) аналізу необхідно визначити приблизне значення точки беззбитковості для виробу А в діапазоні цін від 7 до 10 грн., з кроком 0,25 грн., створюючи сценарії шляхом копіювання всієї моделі (яка включає один стовпчик). Точка беззбитковості знаходиться у діапазоні цін від 7,75 до 8 грн., з об’ємом продаж менше 18 тисяч штук виробів. На це вказує додатній прибуток в 0,03 тис. грн. за умови коли ціна нашої продукції буде 8 грн.
3. За допомогою “що, якщо” (what-if) аналізу та аналізу чутливості визначити оптимальну оптову ціну продажу виробу А з точністю до 0,5 % (в діапазоні + 3,5%), створюючи сценарії шляхом копіювання всієї моделі (яка включає один стовпчик). Найбільш оптимальною ціною, яка дозволяє отримати максимальний прибуток є 9,50 чи 9,75 грн. За допомогою аналізу чутливості проведемо уточнення наших розрахунків. Дані додаткового дослідження не дають остаточної відповіді з точністю до 1 копійки на питання про оптимальну ціну, хоча звузили діапазон пошуку з 25 до 5 копійок. В результаті отримано новий ціновий діапазон від 9,55 до 9,60 грн., що дає змогу отримувати 9,87 тис. грн. прибутку до сплати податків.
4. Зробити висновки з графічним відображенням тенденцій зміни всіх досліджуваних характеристик в діапазоні цін від 7 до 10 грн., з кроком 0,25 грн.