Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Визначення оптимальної ціни виробу і об’єму виробництва продукції в MS Excel (продовження лабораторної роботи № 4).

Дисципліна: Інформаційно-комунікаційний менеджмент
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2189 Додано: 2012-12-12
Частина тексту
Мета роботи: Набуття навичок практичної роботи з обґрунтування показників виробничо-збутової діяльності з допомогою прикладної програми MS Excel, що входить у Microsoft Office і широко застосовується для здійснення розрахунків.
1. За допомогою графічних засобів Ms Excel, методом лінійного однофакторного кореляційно-регресійного аналізу на підставі даних таблиці 5.3, визначити вплив:
зміни ціни на величину тижневого попиту для виробів В,С, D;
зміни обсягу виробництва продукції на тижневу величину витрат для виробів В,С, D.
2. На підставі додаткових даних внести зміни у вихідну модель. Для врахування витрат пов’язаних з визначенням необхідності роботи у двозмінному режимі скористайтеся логічною функцією ЕСЛИ;
3. За допомогою команди Вставка/Діаграма... відобразіть структуру ціни та собівартості всіх видів продукції використавши гістограму з накопиченням і нормовану гістограму. Суму наднормових (що виникають у випадку роботи у двозмінному режимі) та постійних витрат для кожного виробу необхідно визначити пропорційно. За базу пропорційності, яку студент вибирає на свій розсуд, можна взяти об’єм виробництва продукції, ціну виробів чи один з елементів змінних витрат;
4. За допомогою команди Таблицы подстановки Ms Excel з двома входами обґрунтуйте можливість зменшення втрат від понаднормових робіт (в діапазоні від 20 до 30 тис. шт. виробів за тиждень з кроком 1 тисяча штук) за умови зміни цін (в діапазоні від 8 до 10 грн. за одиницю продукції А з кроком 0,1 грн.) і відповідно падіння попиту;
5. За допомогою команди Таблицы подстановки Ms Excel з одним входом визначити на скільки зміниться попит, виручка, наднормові витрати, прибуток, якщо вдасться збільшити виробничу потужність від 20 до 30 тис. штук з кроком 1 тис. шт.;
6. На підставі даних Таблицы подстановки Ms Excel з двома входами (див. пункт 4 даної лабораторної роботи) побудуйте об’ємний і точковий графіки прибутковості виробництва.
7. На підставі даних Таблицы подстановки Ms Excel з одним входом (див. пункт 5 даної лабораторної роботи) побудуйте точковий графік окремих виробничих характеристик, що представлені в грошовій формі.