Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розроблення бюджетів на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Exel Xls

Переглядів: 4502 Додано: 2013-02-15
Частина тексту

Зміст

 1. Вступ
 2. Прогноз збуту продукції
 3. План-графік надходження грошових коштів за реалізовану продукцію
 4. Виробнича програма
 5. Кошторис прямих витрат на матеріали
 6. Плани-графіки виплат грошових коштів за матеріали
 7. Кошторис прямих витрат на заробітну плату
 8. План-графік грошових коштів за заробітною платою
 9. Кошторис загальновиробничих витрат
 10. Плани-графіки розрахунків за загальновиробничими витратами
 11. Кошторис адміністративних витрат
 12. Плани-графіки розрахунків за адміністративними витратами
 13. Кошторис витрат на збут
 14. План-графік розрахунків за витратами на збут
 15. Бюджет доходів та витрат
 16. Бюджет руху грошових коштів
 17. Визначення потреби у фінансуванні та формування схеми кредитування
 18. Оновлені бюджети доходів та витрат і руху грошових коштів з урахуванням запропонованої схеми кредитування діяльності
 19. Висновки
 20. Список використаної літератури

Вступ

Результатом реалізації процесу бюджетування на підприємствах як одного з етапів оперативного планування є розроблені бюджети, причому кожна організація самостійно обирає для себе їх перелік, кількість та форми. Термін “бюджет” досить неоднозначно та різносторонньо тлумачиться у вітчизняних та іноземних літературних джерелах, тому виникає необхідність з’ясувати його зміст. Часто ототожнюють поняття бюджет та кошторис, причому не враховується, що кошторис передбачає лише формування переліку та статей витрат на реалізацію певного проекту, виконання робіт, виробництво продукції, але не містить джерел їх покриття. Також у літературних джерелах зустрічається твердження, що бюджети — це кількісні плани, які формуються лише у грошовій формі, хоча практика доводить, що бюджети можуть формуватись і у натуральних показниках. На підставі опрацювання літературних джерел та проведених досліджень за проблемою можна зробити висновок, що бюджет є багатоаспектним та інтегральним поняттям, і його можна трактувати з різних позицій.

Висновки

Під час виконання курсового проекту ми розробляли прогноз реалізації обсяг відвантаженої продукції, визначали ціну відповідно до умови поставки згідно ІНКОТЕРМС-2010, будували плани-графіки, кошториси витрат (загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут). Також будували бюджет доходів і витрат , руху грошових коштів. А визначивши потребу у фінансуванні, будували схему кредитування і оновлені бюджети, які вже враховують запропоновану схему кредитування діяльності. Щодо перспективи розвитку підприємства, то можна сказати, що протягом аналізованих перших шість місяців функціонування, воно отримуватиме збиток. Тому я запропонував кредитну схему, при якій підприємство бере кредит на 5 років. Залучення зовнішнього фінансування сприятиме покращенню фінансового стану підприємства, воно досягне позитивного сальдо в досить короткий термін.