Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Формування комплексу маркетингу підприємства.

Дисципліна: Маркетинг
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3173 Додано: 2014-02-15
Частина тексту

ВИСНОВКИ

У даному курсовому проекті ми розглядали вихід на ринок та діяльність фірми «PeErLeSs EyEs», яка займається виробництвом не замінного для більшості жінок продуктом, а саме тушшю для вій. Адже вії не лише прикрашають обличчя, але і захищають очі, оберігаючи їх від несприятливих впливів зовнішнього середовища.

Проводився аналіз ринку, що дав можливість розглянути детальніше потреби споживачів за допомогою матриці класифікації індивідуальних потреб, а також визначили макро- і мікросередовище підприємства, що має значний вплив на його діяльність.

Дальше було досліджено смаки та уподобання споживачів за допомогою анкетування та відповідно до результатів опитування були виведені певні висновки та на основі цього проводилось сегментування ринку. Згодом було розроблено концепцію товару та охарактеризовано його основні характеристики за трирівневою моделлю розроблення товару та було наведено схеми позиціонування товару і відповідні висновки відносно результатів.

У курсовому проекті представлені розрахунки стосовно визначення взаємозв’язку між попитом та ціною та встановлення оптимальної ціни на товар (79,52 грн), при якій фірма отримуватиме максимальний прибуток (9537,255грн.). Необхідно зазначити, що попит на продукцію фірми є еластичним і становить 1,83%, тому нам потрібно пам’ятати, що незначні зміни ціни на продукцію спричиняють значні зміни у обсязі продажу, та відповідно до цього треба бути завжди проінформованим щодо тенденцій, які існують на ринку та спостерігати за продукцією і зміною цін конкурентів та відповідно до цього створювати власну стратегію та обирати ціни для своєї продукції.

Дальше наводилось формування оптимальних каналів розподілу товару (визначено його довжину та ширину), було проведено аналіз беззбитковості і визначена точка критичного збуту (Nкр = 59шт) при якій, фірма за рахунок доходів від реалізації може покрити свої витрати та здійснювалось планування кампанії по просуванню товару (реклама, зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту, персональний продаж). Найбільша увага була приділена рекламі в журналах.

Отже, цей курсовий проект дав змогу мені реалізувати свої знання з курсу маркетинг та за допомогою цих знань створити теоретичне підприємство, яке можливо і буде створено у майбутньому.