Дисципліни:

Причини середніх циклічних коливань


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Циклічність в розвитку ринкової економіки пояснюється, перш за все, дією внутрішніх факторів, які є притаманними самій системі. Як показано в традиційних і загальновідомих макроекономічних теоріях, механізм так званої «невидимої руки» ринку спираючись на економічні закони, так би мовити, стихійно регулюють макроекономічну рівновагу. Але не потрібно забувати, що бажання економічних агентів щодо максимізації прибутку, розширення масштабів виробництва, зростання інвестицій як ключових стимулів розвитку економіки, сприяють формуванню такого стану, коли сукупна пропозиція виходить за межі ринкового попиту, тобто порушується співвідношення між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Саме такої точки зору щодо обґрунтування причин криз перевиробництва дотримуються більшість економістів. З метою подолання кризових явищ, які виникли, розробляються та вживаються заходи щодо виходу з нього, в результаті чого відновлюється макроекономічна рівновага. Паралельно з цим відбувається масове оновлення основного капіталу і удосконалюється галузева структура економічної системи.

Заслуговує на увагу точка зору щодо першопричин економічних циклів Слуцького Є. та Фішера Р., суть якої полягає в тому, що цикли є наслідком випадкових впливів на економічну систему, так званих імпульсів, або шоків, які порушують економічну рівновагу і викликають відповідні коливання. На сьогодні, виділяють такі основні різновиди шоків:

• шоки пропозиції, які мають вплив на виробництво (наприклад, технологічні зрушення, кліматичні зміни, відкриття нових джерел сировини, коливання світових цін на сировину тощо);

• шоки, пов'язані з рішеннями державних органів влади на макрорівні, які, в основному, впливають на попит (фіскальна та грошова політика, коливання обмінного курсу, ставки позичкового процента);

• шоки в попиті приватного сектора (зміни в інвестиційних та споживчих видатках).

Перераховані шоки виникають всередині країни, що впливають на розвиток економіки через міжнародні торговельні та фінансові зв'язки.

Важливо відмітити цикли Кітчина, які названі в честь одного дослідника -англійського економіста Дж. Кітчина. На відміну від довгих хвиль Кондратьєва, цикли Кітчина носять зовсім інший характер. Так, якщо кожна довга хвиля складається із декількох промислових циклів, то кожний із промислових циклів включає декілька циклів Кітчина. Ці короткострокові цикли полягають в порушеннях і відновленні рівноваги на споживчому ринку.

Кожен цикл закінчується новою рівновагою при вже змінених пропорціях в попиті на споживчі товари. Цикли Кітчина можна пояснити лагом між виділенням інвестицій відповідно змінам попиту і введенням в дію нових засобі праці (що і відновлює рівновагу). Тривалість циклів Кітчина визначають по-різному (наприклад, існують погляди щодо таких строків - 2 роки 4 місяці, 3 роки, 3 роки 4 місяці, 4 роки).