Дисципліни:

Сутність та характеристика кон'юнктурної політики


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

При аналізі та прогнозі кон'юнктурної ситуації важливим моментом є визначення впливу загальногосподарської кон'юнктури на кон'юнктуру галузеву. Також доцільним є визначення рівня залежності даної галузі від інших галузей і ринків, від експорту та імпорту, від моди. Щоб досягти певних результатів, будь-то це певна галузь економіки, підприємство, регіон, потрібно вести так звану кон'юнктурну політику. Скориставшись визначенням кон'юнктурної політики, дане П. Момбертом можна вважати, що:

- по-перше, це «поведінка під час певної кон'юнктури задля уникнення втрат та ущербу або ж за хорошої кон'юнктури по можливості використовувати її переваги»;

- по-друге, «сукупність засобів та можливостей, які мають за ціль вплинути на хід кон'юнктури в абсолютно визначеному напрямку».

Тобто, «Будь-яка кон'юнктурна політика має бути, перш за все, прогнозом кон'юнктури, який висуває собі за мету якомога раніше розпізнати ознаки наступного повороту кон'юнктури».

Кон'юнктурну політику можна розділити на:

1. Активну, коли ведеться політика на користь бажаної ситуації на ринку.

2. Пасивну:

1) коли кон'юнктурна політика спрямована проти можливої ситуації;

2) коли кон'юнктурна політика спрямована проти ситуації, яка вже склалася на ринку:

а) зовнішня кон'юнктурна політика: політика закупок, політика цін, кондицій, організації закупок та збуту; політика збуту: політика цін, кондицій, організації закупок та збуту.

б) зовнішня кон'юнктурна політика: політика виробництва та робоча політика; фінансова політика.

Схематично кон'юнктурну галузеву політику можна зобразити таким чином (рис. 3.1).

Схема галузевої політики

Рис. 3.1 - Схема галузевої політики

Основною метою державної галузевої політики є вирішення проблем, пов'язаних з так званими провалами ринку, до яких можна віднести недосконалість системи інформації, серед якої надзвичайно важливе місце посідає такий її феномен як асиметрична інформація; суспільні блага, монопольна влада, зовнішні ефекти.