Дисципліни:

Антициклічні заходи економічної політики держави


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Антициклічне регулювання - це система економіко-політичних заходів, які здійснюються державою з метою пом'якшення циклічних коливань, мінімізації понесеного збитку.

Антициклічне регулювання зародилося у другій половині ХІХ ст., його сутність полягала в тому, що держава надавала допомогу підприємствам, які опинялись в тяжкому становищі, виплачували грошову допомогу безробітнім. Із поглибленням та накопиченням досвіду державне регулювання стало розповсюджуватися на всі фази циклу.

Після війни регулювання носило «пожежний» характер, тобто рішення ухвалювалось при загрозі загострення ситуації, заходи на кризи відбувалися із запізненням.

Зараз же відпрацьовані схеми впливу на економічні процеси за допомогою контролю грошової маси, доступу до кредиту, розширення державних закупівель, збільшення державних інструментів впливу.

Основою державного регулювання є кейнсіанство - паралельно з вибірковими діями, щодо деяких галузей здійснювали масштабні заходи за допомогою податкової, кредитної, бюджетної та адміністративної політики. Тобто в період підйому необхідно запобігати надвиробництво, а в період спаду - стимулювати сукупний попит, робити нові капіталовкладення, стимулювати експорт (зовнішньоекономічна політика).

Грошово-кредитне регулювання - одержавлення центрального емісійного банку і використання його основної зброї - здешевлення та здорожчання кредиту.

Бюджетне регулювання - податкове - діє на заощадження та споживчий попит, державні інвестиції.

Адміністративне регулювання - обмеження або заборона у вигляді наказів, розпоряджень, законів і т. д.