Дисципліни:

Характеристика індикаторів ризику


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

При оцінці ринкової кон' юнктури та інших індикаторів ділової активності, використовують ряд характеристик і критеріїв ризику. Ключовими ринковими індикаторами та критеріями ризику виступають такі:

- стійкість (нестійкість) ринку;

- швидкість та тенденції росту (спаду) ринку;

- конкурентоспроможність та інтенсивність конкуренції;

- кредитоспроможність підприємства;

- стан маркетингу та менеджменту підприємства;

- технічна забезпеченість і розвиток інфраструктури;

- позиція в ринковому циклі.

Надзвичайно важливою ознакою і фактором ризику є ступінь стійкості (коливальності) ринку. За умови інших рівних умов, чим вище коливальність ринкових показників, тим вище рівень ризику. В якості індикаторів ризику можна використовувати показники варіації.

До інших критеріїв ризику відносять: динамічні показники зміни ринку, зокрема, тенденції, швидкість і вектор розвитку ринку. В даному випадку індикаторами ризику виступають темпи росту та інші показники та моделі динаміки підприємства. Чим швидше розвивається підприємство та ринок в цілому, тим меншою є імовірність ризику.

Індикатором ризику вважають оцінку інтенсивності конкуренції. Необхідно визначити тип конкурентного ринку, кількість, розмір і потужність конкуруючих постачальників та покупців, частку ринку, яку контролює підприємство. Чим вищою є конкуренція, більшою є частка підприємства, інтенсивнішою є конкуренція, тим вище рівень ризику.

Наступними індикаторами ризику вважаються такі показники. По-перше, кредитоспроможність підприємства, оскільки успіх чи невдача підприємства залежать від його кредитоспроможності; від того, яким чином підприємство зможе одержати вільні й залучені кошти. По-друге, підприємство, яке має розвинену інфраструктуру, має більше шансів на успіх. По-третє, результат ринкової діяльності в значній мірі залежать від умілого керівництва, від впровадження принципів і методів маркетингу тощо. По-четверте, важливо знати, який цикл ринкової кон' юнктури є характерним для даного ринку (криза, депресія, пожвавлення чи підйом).