Дисципліни:

Ключові кон'юнктуроутворюючі фактори підприємств


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Достатньо умовно всі фактори впливу на ситуацію, яка складається на ринку можна розділити на такі групи кон' юнктуроутворюючих факторів (рис. 4.2).

Головні кон'юнктуроутворюючі фактори підприємств гостинності

Рис. 4.2 - Головні кон'юнктуроутворюючі фактори підприємств гостинності

Економічні фактори характеризують такі негативні або позитивні прояви ринкового механізму як загальний спад (ріст) виробництва, криза (пожвавлення), інфляція, високий (низький) рівень безробіття, нестабільність (стабільність) фінансової системи, зростання (падіння) цін на ресурси, неплатоспроможність (платоспроможність) партнерів тощо.

Щодо політичних факторів, то важливо зазначити такі характеристики як: політична нестабільність (стабільність) суспільства, зовнішньоекономічна політика уряду, внутрішньо економічна політика уряду, зміна умов експорту та імпорту, втрата (поява) ринку збуту, недосконалість законодавства взагалі та галузевого зокрема, інші прояви регулювальної функції держави та уряду.

Умови формування конкурентного середовища, механізм формування і підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та національної економіки зокрема, науково-технічний прогрес, його можливості та наслідки - це домінанти ринкових кон' юнктуроутворюючих факторів.

Демографічні фактори також є надзвичайно важливими для діяльності підприємств індустрії і потребують постійно діючого моніторингу щодо чисельності і складу населення, життєвого рівня та якості життя населення, культурного устрою суспільства, розміру і структури потреб, платоспроможного (реального) та потенційного попиту населення тощо.