Дисципліни:

Державні методи впливу на кон'юнктурну політику


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

У сучасних умовах країни з ринково орієнтованою економікою використовують систему заходів, спрямовану на подолання циклічності в економіці. Головну роль у цій системі відведено державі, яка своїми заходами в період криз намагається найдоцільнішим чином вирішити наявні суперечності в економіці. Для цього вона застосовує грошово-кредитну, фінансово-бюджетну політику, а також пряме адміністративно-правове регулювання (рис. 3.3).

Державні методи впливу на кон'юнктуру ринку

Рис. 3.3 - Державні методи впливу на кон'юнктуру ринку

Державні методи впливу на кон'юнктуру ринку з метою активізації сукупного попиту

Рис. 3.4 - Державні методи впливу на кон'юнктуру ринку з метою активізації сукупного попиту

Залежно від мети (необхідність в активізації чи необхідність в стримуванні сукупного попиту) на державному рівні застосовують такі методи впливу на загальноекономічну кон'юнктуру (рис. 3.3-3.5).

Державні методи впливу на кон'юнктуру ринку з метою стримання сукупного попиту

Рис. 3.5 - Державні методи впливу на кон'юнктуру ринку з метою стримання сукупного попиту

Грошово-кредитне регулювання держава здійснює шляхом застосування інструментарію облікової ставки, банківських резервів та купівлі-продажу цінних паперів, що впливають на величину грошової маси в країні. Фінансово-бюджетне регулювання уряд проводить шляхом податкової політики і використання коштів державного бюджету. Адміністративно-правове регулювання реалізується через прийняття спеціальних нормативних актів, розпоряджень і законів, що безпосередньо регламентують розвиток економіки, впровадження системи стандартів, санкцій, ліцензій, патентів, норм, квот і державних замовлень.

Ключовими показниками, що характеризують рівень загальноекономічної кон'юнктури ринку є інфляція та безробіття. Причому спостерігається тенденція до росту інфляції в період високої кон'юнктури, а безробіття - в період низької кон'юнктури.