Дисципліни:

Характеристика і принципи планування та прогнозування для підприємств індустрії


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Планування та прогнозування відносяться до тих складових механізму управління підприємством, без яких просто неможливо досягти ефективних і високих результатів.

Планування - це систематичний інформаційно підкріплений процес якісного, кількісного і часового визначення майбутніх цілей, засобів і методів формування, управління і розвитку.

Використання інструментів, механізмів планування та прогнозування надає певні переваги і можливість для підприємства (рис.8.4).

Лише в тому випадку, коли планування та прогнозування спирається на наукові методи і принципи, вони зможуть в повному обсязі виконувати свої головні функції. Ключові принципи планування, під якими розуміють основні

теоретичні положення, якими необхідно керуватися при здійсненні планування розвитку підприємства, надані на рис.8.5.

Класифікація переваг і можливостей використання інструментарію планування та прогнозування в діяльності підприємств

Рис. 8.4 - Класифікація переваг і можливостей використання інструментарію планування та прогнозування в діяльності підприємств

Ключові принципи планування діяльності підприємств туристичної індустрії

Рис. 8.5 - Ключові принципи планування діяльності підприємств туристичної індустрії

Крім зазначених принципів планування на рис. 8.5, необхідно при складанні планів розвитку підприємств чи галузі брати до уваги такі положення, як:

- в основі плану економічного і соціального розвитку підприємства має лежати обґрунтована прогноз-стратегія розвитку підприємства;

- необхідність врахування і передбачення інфляційних процесів;

- дослідження перспектив розвитку підприємств індустрії гостинності на мезорівні, макрорівні та мегарівні;

- моніторинг ринкової ситуації та прогнозування цін;

- проведення конкурентного аналізу.

Прогнозування - це передбачення певної події. Його особливістю має бути альтернативність щодо побудови різного роду показників та параметрів, яка обумовлює різні варіанти розвитку підприємства чи іншого об'єкта на основі намічених тенденцій.

Прогнозування являє собою розробку на перспективу змін стану як об'єкта в цілому, так і його елементів.