Дисципліни:

Основні функції держави у галузі кон'юнктурної політики


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Кон'юнктурна політика держави - це сукупність урядових заходів стосовно забезпечення динамічного та рівноважного стану національної економіки в умовах повної зайнятості, стабільних цін і зовнішньоекономічної рівноваги (актициклічне регулювання). Причини, що спонукають державу розробляти та здійснювати кон'юнктурне регулювання, пов'язані з такими негативними явищами: зростання безробіття, збільшення ризикованості інвестицій, дефіцит деяких ресурсів, інфляція, несформованість ринку цінних паперів, диференційований споживчий попит населення (зосередження великої грошової маси з обмеженими можливостями інвестування в одних групах і недостатня грошова маса для раціонального споживання - у інших).

З метою забезпечення ефективної кон'юнкурної політики держава здійснює ряд функцій, основними з яких можна вважати наступні (рис. 3.2).

Схематично кон'юнктурну галузеву політику можна зобразити таким чином (рис. 3.1).

Основні функції держави у галузі кон'юнктурної політики

Рис. 3.2 - Основні функції держави у галузі кон'юнктурної політики