Дисципліни:

Основні завдання кон'юнктурних досліджень ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Вивчення та дослідження кон'юнктури ринку, розробка стратегії розвитку підприємства чи галузі, на основі одержаної інформації в результаті дослідження, відносяться до важливих і необхідних завдань сучасності, але, в той же час є надзвичайно складним завданням, яке потребує сукупності спеціальних підходів та методів аналізу, дослідження та прогнозування різноманітних ринків. Це можна пояснити тим, що жодне сучасне підприємство не в змозі ефективно працювати, не маючи ефективної стратегії розвитку, яка б передбачала майбутні зміни і відповідала сучасним вимогам та існуючим підходам до планування та прогнозування. А, як відомо, планування і прогнозування - це такі процеси, які передбачають поєднання формальних та неформальних аспектів управління з метою забезпечення і досягнення необхідних показників діяльності підприємства, без яких неможливим є успішне функціонування підприємства у майбутньому.

Важливо усвідомити, що постійний аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку є запорукою і, водночас, передумовою розробки та формування ефективної стратегії розвитку будь-якого підприємства, адже лише правильний аналіз ситуації, яка склалася на ринку та кон'юнктурних показників ринку дає змогу підприємству визначити свої глобальні цілі та завдання.

У зв'язку з цим, небезпідставно вважається, що постійне вивчення динаміки кон'юнктурних показників ринку дозволяє не лише аналізувати поточний стан кон'юнктури ринку на певний момент часу, але за умови науково обґрунтованого дослідження ринкових процесів скласти точний і достовірний прогноз розвитку ситуації та розробити можливі сценарії розвитку діяльності підприємств під час виникнення різних ситуацій у ринковому середовищі.

Таким чином, лише ті стратегії, які сформовані на результатах аналізу і прогнозу кон'юнктури ринку можна вважати ефективним управлінським процесом, який дає змогу організації досягати поставлені цілі та мати змогу доекономічного зростання і розвитку.

В умовах ринкової економіки та глобалізаційних процесів, виникла гостра потреба в поновленні дослідження кон'юнктури ринку як однієї із найвагоміших складових комплексного дослідження ринку. Оскільки проведення кон'юнктурних досліджень пов'язані з аналізом та прогнозуванням макроекономічної ситуації на ринку, виявленням загальноекономічних тенденцій розвитку, тому саме вони надають можливість своєчасно і ефективно розробити заходи та стратегії з метою усунення наявних чи можливих диспропорцій розвитку і т. д.

Перед кон'юнктурними дослідженнями стоять ряд завдань, які М. Д. Кондратьєв звів до трьох основних. Перш за все, необхідно охарактеризувати та дослідити фактичний стан і тенденції зміни кон'юнктури. По-друге, необхідно пояснити причини існуючого руху кон'юнктури і висунути її теорію. По-третє, кінцевою метою вивчення кон'юнктури є постановка та вирішення проблеми, пов'язаної з прогнозом зміни кон'юнктури.

В. Репке основними завданнями кон'юнктури називав:

- дослідження форм прояву кон'юнктури;

- дослідження факторів утворення кон'юнктури;

- установлення впливу кон'юнктури на окремі галузі економіки;

- групування показників кон'юнктури та їх значення;

- кон'юнктурна політика.