Дисципліни:

Класифікація методів технічного аналізу


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

Класифікація методів технічного аналізу представлена на рис. 6.1.

Класифікація методів технічного аналізу

Рис. 6.1 - Класифікація методів технічного аналізу

1. Графічні методи.

Графічними називають ті методи, які для прогнозування використовують наглядні зображення руху ринку. Ці методи почали використовувати раніше за всі інші, оскільки вони є найпростішими у своєму використанні. Графічні методи поділяють в залежності від того, який тип графіка використовують для аналізу (наприклад, лінійні графіки, гістограмні чарти, японські свічки, хрестики-нолики та інші).

2. Теорія циклів.

Теорія циклів в дійсності є більш розвиненою на теоретичному рівні, ніж на практичному. Вона вивчає циклічні коливання не лише цін, але й інших характеристик, у тому числі природних явищ в цілому.

3. Методи, в основу яких покладена фільтрація або математична апроксимація.

Ці методи особливо жваво розвиваються вподовж останніх 35 років паралельно із розвитком комп' ютерної техніки та аналітичних прикладних пакетів програм.

Найбільш продуктивною й ефективною групою даного блоку методів вважають метод фільтрації. І цю групу можна розділити на дві основні частини: ковзкі середні та осцилятори.

Історія західного технічного аналізу нараховує понад століття. Все розпочалося із замітки Чарльза Доу в 1890 р. у WallStreetJournal.