Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в будівельній корпорації.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3526 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

Під менеджментом розуміють –цілеспрямований вплив на колектив людей або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. За напрямком здійснення менеджмент можна поділити на три види : виробничий, фінансовий, маркетинг. Головною метою курсової роботи є розвиток систем управління. У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту корпорації «Лідер »яке спеціалізується на будівництві шкіл, лікарень, житлових будинків. Тут можна знайти основні засади менеджменту такі як : функції менеджменту, методи менеджменту, управління формальними та неформальними групами. У курсовій роботі сформовано механізми управління групами працівників в організації, у курсовій роботі розроблено пропозиції з удосконалення керівництва.

ВСТУП

Спокон віків будівництво будинків - справа відповідальна, особливо, коли мова йде про суспільні будинки, багатофункціональні і спеціального призначення: лікарнях, дитячих садах,школах. Будівництво перших суспільних будинків іде коренями в глибоку старовину, якщо не сказати стародавність. Будівництво подібних споруджень у Древній Греції, наприклад, вважалося справою надзвичайно престижною: адже робилося це не для однієї людини чи родини, а для цілого суспільства чи якоїсь його чималої частини. Тому і були потрібні будівельники-аси, знавці своєї справи. У даному курсовому проекті ми будемо досліджувати корпорацію «Лідер», яка спеціалізується на будівництві будинків, шкіл та лікарень В даний час підприємство досить ефективно функціонує на ринку послуг. Дана організація має 283 працівників, , середня заробітна плата працівників становить 1270 гривні. Щоб підприємство зберігало свої позиції у умовах конкуренції потрібно розробити більш раціональну систему менеджменту і вирішити наявні прблеми такі як: нещасні випадки на будівництві, страйк робітників з вимогою збільшення заробітної плати, збої в системі планування. Ми здійснюємо будівництво і ремонт по типових і індивідуальних проектах.. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація відповідно до змін умов функціонування. Отже, потрібно розробити технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікації в організації; забеспечення утворення і ефективного функціонування формальних і неформальних груп; обгрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної системи менеджменту.