Дисципліни:
Розрахункова робота
На тему:

Складання кошторисів у системі управлінського обліку.

Дисципліна: Управління витратами у виробничій сфері
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3590 Додано: 2013-02-05
Частина тексту

Зміст


Вступ
Вихідні дані до виконання розрахункової роботи
1. Складання кошторисів
2. Кошторисне виробництво
3. Кошторис використання матеріалів
4. Кошторис придбання матеріалів
5. Кошторис прямих затрат на оплату працю
6. Кошторис виробничих накладних витрат
7. Собівартість продукції
8. Кошторис загальногосподарських (адміністративних) витрат
9. Кошторис витрат на збут
10. Кошторисний звіт про прибуток
11. Кошторис грошових засобів
12. Кошторисний баланс
13. Висновок

Вступ

Дана розрахункова робота виділяється високою актуальністю, оскільки даний предмет є досить молодим і є нерозвинутим, а також досить невідомим серед теперішніх підприємців. Управління витратами у виробничій сфері є надзвичайно важливим для підприємств, оскільки дозволяє управляти витратами, а також слідкувати в динаміці за ними. Це дає змогу оптимізувати витрати, тобто зменшити або перерозподілити. Складання кошторисів, згідно розрахункової роботи, дає змогу спрогнозувати і спланувати витрати підприємства і фінансові результати. Це в свою чергу дає змогу сформувати стратегічні плани на середньостроковий і довгостроковий періоди. Отже, необхідність формувати кошториси є очевидними і необхідними для підприємства.

Висновок

Згідно проведеного складання та узгодження кошторисів, можна зробити висновок, що дане підприємство є дуже добре організоване і перспективне у своєму розвитку. Про що свідчить значне збільшення балансу протягом року, а також протягом даного року відстежується зростання виробництва продукції, що теж є позитивним для підприємства тому що свідчить про те, що в підприємства зросли прибутки та його товар користується попитом. В основному підприємство АТ «НАРК» досягло дуже добрих показників за рахунок того, що збільшило обсяг виробленої продукції, внаслідок чого зменшилась собівартість одиниці продукції, а разом з цим збільшився прибуток даного підприємства, що безумовно для нього є дуже позитивним. Про його позитивний розвиток свідчить те, що підприємство постійно оновлює виробничі фонди новим обладнанням, постійно виплачує дивіденди, а також нарощує нерозподілений прибуток, який згодом зможе використати для розширення виробництва чи рефінансування їх.