Дисципліни:
Індивідуальна робота
На тему:

Злочинність як соціальна проблема.

Дисципліна: Зв'язки з громадськістю (піар)
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3115 Додано: 2014-06-07
Частина тексту

Зміст

1. Інформаційний текст. Злочинність та його наслідки

2. Переконувальний текст. Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні

3. Мобілізаційний текст.Прийоми самозахисту в криміногенній ситуації

4. Аналіз текстової частини

Висновки і пропозиції


Запитання до тексту інформаційного:

1) Якого роду інформацію використовує автор повідомлення ?

Початок тексту носить інформаційний характер. Автор ділить статтю на підзаголовки щоб краще зрозуміти дану проблему. Зокрема тут висвітлюється загальна характеристика, боротьба із злочинністю та його наслідки.

Аналіз текстового матеріалу

Параметри аналізу тексту

Мотиви/наміри автора (суб'єктивний або об'єктивний фактор, що викликає по-тенційне бажання змінити думку учасника комунікації через передачу визначеної інформації)

Стратегія (надзавдання, яке ставить перед собою комунікант)

Тактика (ті практичні кроки, які використовує комунікант, реалізуючи обрану стратегію)

Засоби реалізації (той матеріал вербального і невербального характеру (на всіх рівнях), який використовує автор тексту

Успішність/

Неуспішність у реалізації намірів

текст інформа-ційний

Основним мотивом даної статті є знати реальні наслідки злочинності для боротьби з нею

Автор наголошує на наслідках злочинності, до чого вони призводять

Автор поступово розкриває позицію злочинності, після чого наводить перелік основних його наслідків

Автор використовує у тексті підзаголовки, що привертає увагу до певної частини тексту і дає змогу коротко ознайомитися із змістом тексту

У даному тексті автор досягає своїх намірів. Він висвітлює соціальну проблему із різних сторін.

текст перекону-вальний

Основним мотивом даної статті є вирішення проблеми детермінації злочинності

Допомогти людині зрозуміти стан, тенденції та особливості злочинності в Україні

Автор наводить певні приклади злочинності, щоб переконати у гостроті проблеми

Автор використовує різні умови суперечностей для наведення прикладів

Автору вдалося досягти перекону-вального ефекту за допомогою використання безлічі агрументів

текст мобіліза-ційний

Основним мотивом автора статті було навчити людей як боротися з злочинністю і як захищатись

Авторстарається розповісти, що злочинність це соціальна проблема з якою потрібно боротись

Доводить проблему до способів боротись з нею

До вербальних засобів у цьому тексті можна віднести уроки самозахисту

Це звернення є хорошим внеском у розв’язок даної проблеми