Дисципліни:
Лабораторна робота №11
На тему:

Прийняття рішень на побудованій багатокрітеріальній моделі в пакеті ExpertChoice.

Дисципліна: Теорія прийняття рішень
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1635 Додано: 2014-06-04
Частина тексту

Мета роботи: засвоїти побудову багатокрітеріальних моделей в пакеті ExpertChoice і прийяття рішень за їх допомогою.

Теоретичні відомості

Задачі прийяття рішень часто є багатокрітеріальними, для їх розв’язування можна ефективно застосовувати розроблений Т. Сааті метод аналізу ієрархій (AnalyticHierarchyProcess – AHP).

Постановка задачі AHP полягає в завданні головної цілі розв’язування, альтернатив (варіантів рішення) і крітеріїв вибору альтернатив.

Виконується попарне порівеяння альтернатив і на його підставі альтернативам присвоюються крітерії їх вибору.

Крітерії вибору альтернатив призначаються користувачем з певної шкали і потім призначаються крітерії–вагикрітеріїв вибору альтернатив. На їх підставі обчисляються індікатори важливості альтернатив і по них визначається оптимальна альтернатива.

Хід роботи

1. Запустити значком ExpertChoice 11 пакет.

2. Створення файлу моделі: у вікні «WelcometoExpertChoice» обрати CreateNewModel, Direct, вказати ім’я нового файлаVidExcTour, натиснути Открыть.

3. Завдання цілі. У вікні DiscriptionGoal вказати ціль: Тур.

4. Створення назв крітеріїв. Зробити правий клік на елементі GoalТур, в контекстному меню обрати пункт InsertChildofCurrentNode, ввести назву крітерія – відпочинок, натиснути Enter. Так само ввести крітерії мистецтво, пам’ятки, вартість.

5. 5. Створення назв альтернатив. Обрати з контекстного меню елемента GoalТур пункт Alternatives>Insert або у вікні альтернатив з його контекстного меню обрати пункт Insert, в вікно Alternativename ввести – населений пункт, натиснути Enter. Так само ввести рештуальтернатив.

6. Обчислення пріорітетів між альтернативами по кожному крітерію. Спочатку користувач парним порівнянням всіх альтернатив для обраного крітерія призначає альтернативам свої кількісні оцінки-судження з погляду його власної оцінки їх важливості для обраного крітерія.

7. Підсумкові результати. Для відображення підсумкових таблиць результатів потрібно у вікні ModelViewвиділити потрібний елемент, наприклад GoalТур, натиснути над робочим полем шосту зліва кнопку SynthesisResults (або меню Synthesize, WithRespecttoGoal). Відкрижться вікно таблиць підсумкових результатів, таблиці переключаються вкладками SummeryіDetails та прапорцями.

Висновок

На даній лабораторній роботі ми навчилися засвоювати побудову багатокрітеріальних моделей в пакеті ExpertChoice і прийяття рішень за їх допомогою.

ExpertChoice призначений для розв’язування широкого кола задач оптимізації та прийняття рішень методом аналізу ієрархій (AHP) з попарним порівнянням альтернатив.

Можуть розв’язуватись задачі керування виробництвом, оцінка продуктивності праці, прогнозування рівня прибутків, визначення рівня заробітної плати і багато інших.

Робоча область пакета складається з вікна ModelView з деревом моделі, вікна альтернатив і правого нижнього інформаційного вікна.