Дисципліни:

Аналіз ефекту та ефективності експортних операцій


« Економічна діагностика митної діяльності: електронний конспект лекцій

Прийняття управлінського рішення стосовно доцільності здійснення економічної операції можна на підставі обчислення валютного ефекту та ефективності експортної операції.

Основною відмінністю показників валютного ефекту є те, що він є абсолютним показником і виражається в грошових одиницях.

Валютний ефект ( Евал ), де

Евал = Σіn( Ц * К – В ) * Q

Е – показник валютного ефекту експорту,

Ц – валютна ціна 1 і-того товару, що експортується (одиниця іноземної валюти)

К – курс офіційний

В – витрати на виробництво і реалізацію 1 і-того товару, що експортується (виробнича собівартість продукції + накладні витрати на одиницю товару + транспортування + страхування + митні платежі)

Q – обсяг товару, що експортується

Аналогічним можна розрахувати показники беручи за основу розмір валютної виручки

Е = Д * К – В, де

Д – розмір валютної виручки від реалізації партії експортної продукції

Показник валютної ефективності експорту показує, який розмір валютної виручки припадає на 1 грн. витрат

Отже, Е = Σ ( Ц * Q ) / В

Для більш детального аналізу використовується метод ланцюгових підстановок за допомогою чого можна визначити за рахунок чого відбулась зміна показників валютної ефективності (який саме фактор вплинув). Така зміна може відбуватись за рахунок:

- Зміни величини експортної ціни товару

- Зміни обсягу експортного продажу

- Зміни рівня накладних витрат по експорту

- Зміна виробничої собівартості

Для більш ґрунтовного аналізу можна виявити зміни які відбулись в виробничій собівартості або накладних витратах. Аналогічно розраховуємо показник ефекту та ефективності імпорту.