Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту в цифровій фотолабораторії з обмеженою відповідальністю.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2247 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

Під менеджментом, що є складовим елементом управління, розуміють цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. В роботі сформовано функції менеджменту, результатом яких виступають методи менеджменту. Розроблено поетапне приймання управлінських рішень з вказаними проблемами. В проекті здійснено проектування комунікацій на підприємстві. Сформовано механізми управління групами працівників в організації. В проекті розроблено пропозиції з удосконалення керівництва. Як підсумок, оцінено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ВСТУП

ТзОВ “ Фотосвіт ” на даному етапі є рентабельним, воно займає досить міцні позиції, але його діяльність вимагає проведення вдосконалень. Потрібно збільшити кількість кваліфікованих фотографів на підприємстві, впровадити нові креативні види послуг та вирішити деякі інші проблеми. Підприємницьке “життя” в Україні виходить на новий шлях, який відзначається жорстокою конкуренцією і нестабільністю зовнішніх факторів. Саме тому ТзОВ “ Фотосвіт ” потребує мобільності вирішення проблем та постановки нових завдань. Проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті. В цьому курсовому проекті ми всебічно розглядаємо процес управління у ТзОВ “ Фотосвіт”. Опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, розглянемо організацію праці менеджерів та деякі інші аспекти функціонування організації. Покладаємо надію на те, що ТзОВ “ Фотосвіт ” успішно пристосується до всіх недоліків сьогоднішньої економічної ситуації та буде приносити своїм власникам стабільні та високі прибутки. Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування.