Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Архівування інформації в середовищі операційної системи Windows.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2479 Додано: 2013-04-02
Частина тексту

Відповіді на контрольні питання

1. Особливості задання паролю доступу при побудові архівів.
При побудові архіву пароль доступу задається таким чином: переходимо на вкладку «Дополнительно», якщо ми створюємо архів за допомогою контекстного меню, та обираємо пункт «Установить пароль…». Якщо ми працюємо з архівом через WinRAR, то натискаємо комбінацію клавіш «Ctrl+P». З’являється діалогове вікно під назвою «Ввод пароля». У ньому ми двічі вводимо бажаний пароль. Також ми можемо установити галочки навпроти пунктів «Отображать пароль при вводе» та «Шифровать імена файлов».

2. Призначення та способи завдання інформації для відновлення.
Інформація для відновлення призначена для відновлення пошкоджених частин архіву. Максимально її може міститися 10% від загального розміру архіву. Інформація для відновлення задається такими способами:
- у діалоговому вікні створення архіву покласти галочку навпроти пункту «Создать непрерывный архив»;
- Перейти у меню «Операции – показать информацию» (чи натиснути сполучення клавіш Alt+I ). У вкладці «параметри» знаходимо пункт «защита архивации от повреждений», та задаємо кількість відсотків інформації для відновлення від загального розміру архіву.
- Комбінацією клавіш «Alt+P» або командою «Команды – Добавить информацию для восстановления».

3. Процедура створення звітів у програмі WinRar.
Звіти у програмі WinRAR створюються за допомогою команди «Операции – создать отчёт», або комбінації клавіш «Alt+G». У діалоговому вікні можна обрати шлях збереження звіту, формат звіту (HTML, текст у форматі Юнікод, чи звичайний текстовий файл), тип сортування та елементи, які будуть додані у звіт.

4. Призначення тесту швидкодії та надійності апаратури.
Тест швидкодії та надійності апаратури призначений для порівняння ефективності роботи RAR-алгоритму на різних комп’ютерах із різним обладнанням з метою виявлення різних помилок, які можуть виникати через неполадки у апаратній частині комп’ютера. Також цей тест можна використати для порівняння продуктивності різних систем.

Хід виконання роботи

А) Робота в програмі-архівування: процедура створення архівів із файлів різних типів, порівняння ступенів стиснення.

1. За допомогою провідника знаходжу на комп’ютері файли із розширеннями *.txt, *.jpg, *wav. За допомогою команд копіювання, переміщення, створення нової папки контекстного меню, формую з цих файлів групи по папках (назви папок формую за типами файлів, з яких створені групи). Всі ці папки переношу у папку: «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан».

2. Створюю архів із максимальним стисненням папки, в якій містяться файли з розширенням *.txt. Для цього у контекстному меню папки «txt» обираю меню «WinRAR – Добавить в архив…». У пункті «Метод сжатия» обираю «максимальный» та натискаю ОК. Створився архів із назвою «txt.rar». В порівнянні із вихідною папкою, яка має розмір 145 Кб, отриманий архів має розмір 36.7 Кб (коефіцієнт стиснення ~ 24%). Маємо суттєве зменшення розміру файлів, оскільки було задіяно алгоритм архівування (програма найоптимальнішим способом стиснула дані у файлах з розширенням *.txt).

3. Дії описані у пункті 2 повторюю над папками «jpg» (із розміром 7.03 Мб) та «wav» (із розміром 293 Мб). Відповідно перший архів матиме розмір 7.11 (коефіцієнт стиснення ~ 99%) Мб, а другий – 226 Мб (коефіцієнт стиснення ~ 77%). Отже файли із розширенням *.jpg найоптимальніші для збереження у не архівному вигляді.

Б) Процедура створення саморозпаковуючих та архівів з максимальним стисненням у режимі роботи майстра.

4. Відчиняю програму WinRAR. Обираю пункт меню «Мастер». Далі обираю «Создать новый архив», натискаю «Далі». У діалоговому вікні, яке з’явилось переходжу до директорії «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан», та обираю папки «jpg», «wav», «txt». Натискаю «Ок». У наступному діалозі вказую для архіву ім’я «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан\Архів1\Архів1.rar». Натискаю «Далі». У наступному вікні кладу галочку навпроти пункту «Создать саморазпаковывающийся (.ехе) архив», та задаю розмір 1 Мб для блоків на які буде розбито архів. Натискаю «Готово». Мною було отримано папку «Архів1» із файлами: «Архів1.rar.partNNN», де NNN номери від 001 до 234.

5. За допомого. Провідника переходжу у кореневий каталог диску D:\ та в рядку пошуку вводжу «*.txt». В результаті у вікні провідника відобразились усі текстові файли розміщені на диску D:\. Далі я натискаю сполучення клавіш «Ctrl+А», і викликаю контекстне меню. У ньому обираю пункт «WinRAR – Добавить в архив…». У поле ім’я архіву задаю «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан\Архів2.rar» (у перщому випадку), та «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан\Архів3.rar» (у другому). Для параметру «Метод сжатия» обираю «Скоростной» (у першому випадку) та «Максимальный» (у другому). Для обох випадків переходжу на вкладку «Комментарий», та в поле «Ввести комментарий вручную:» вводжу коментарі. Далі для обох архівів у вкладці «Дополнительно» обираю пункт «Установить пароль…». В якості паролю вводжу своє прізвище («Неботан»). Натискаю ОК. Знов натискаю ОК. Вихідні текстові файли мали загальний розмір 4.33 Мб. Архів із швидкісним методом стиснення має розмір 1.19 Мб (коефіцієнт стиснення ~ 27%), а із із максимальним методом стиснення має розмір 956 Кб (коефіцієнт стиснення ~ 21%). Отож при максимальному методі стиснення ми отримуємо вихідний архів із меншим розміром, аніж при швидкісному.

6. Відкриваю кожен з архівів «jpg», «wav», «txt», «Архів1», «Архів2», «Архів3» у програмі WinRAR. Натискаю комбінацію клавіш «Alt+T». У жодному із архівів помилок не було знайдено. Для папки «txt» експериментую зі створенням архіву за допомогою майстра. На виході отримаю архіви «txt1.rarюexe» та «txt2».

7. Відчиняю архів «jpg», та натискаю сполучння клавіш «Alt+Q», або «Операции – преобразовать архив(ы)». У вікні, що з’явилось знаходжу розділ «Типы архивов», та ставлю калочки навпроти пункту «zip». Вказую шлях для збереження: «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан\перетворений архів». Натискаю ОК. Вихідний і вхідний файли мають однакові розміри.

8. Відкриваю архів «wav», та виконую команду «Извлечь…». В рядку вказую шлях «D:\ARC\ARC\». Натискаю ОК. Отриману папку переміщую у папку «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан\».

9. Відчиняю архів «wav» та переходжу у пункт меню «Операции – создать отчёт». Вказую шлях для звіту: «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №2\Результати роботи\Неботан Руслан\». Иа ставлю галочку навпроти пункту «Текст в Юникоде». Задаю сортування по імені та нажимаю ОК

В) Особливості тесту швидкодії та надійності апаратури у програмі WinRAR.

10. Відчиняю архів «wav» та переходжу у пункт меню «Операции – тест быстродействия и надёжности апаратуры». Результати тесту швидкодії:

Висновки: на цій лабораторній роботі я отримав основні навики у роботі з архіватором WinRAR. Я навчився створювати неперервні, багатотомні, та саморозпаковувальні архіви, та видобувати інформацію з них. Також дізнався що таке звіти, тест швидкодії та надійності апаратури і для чого вони призначені. Здобув практичні навики у роботі із архівами форматів *.rar і *.zip.