Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Аудит відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу валюти та визначення курсової різниці.

Дисципліна: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1620 Додано: 2015-03-01
Частина тексту

Мета: розглянути особливості здійснення аудиту відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі іноземної валюти і визначення курсової різниці.

Відповіді на контрольні питання

1.Загальна характеристика аудиту законності здійснення ЗЕО.

Аудит законності здійснення ЗЕО передбачає здійснення перевірки установчих документів підприємства на предмет здійснення різних видів ЗЕД, перевірку існування факту взяття підприємства на облік митними органами, підтвердження наявності ліцензій та дозволів для здійснення ЗЕД, а також наявності та умов використання валютних рахунків, перевірку документального підтвердження здійснення зовнішньоекономічної діяльності, кoнтроль укладeних суб’єктом кoнтрактів на предмет обов’язкoвoсті реєстрування.

Аудиторський висновок незалежного аудитора Федорович О.І.

Договір № 4М від 28.08.2014р. між аудиторсько-консультаційним малим приватним підприємством «Терен» та ПП «Омега». Період перевірки - з 20.10.2014р. по 13.11.2014р. Аудитор Федорович О.І.

Відповідальність за складання фінансової звітності на підприємстві несуть наступні особи: Конев О.І. - генеральний директор протягом всього періоду перевірки; Кутепова В.І.. - головний бухгалтер впродовж усього періоду.

Перевірка розпочата 20.10.2014 р. і закінчена 13.11.2014 р.

Попередня ревізія проведена ревізійною групою ПП «Омега», керівником якої був бухгалтер-ревізор Кузьмін П.К.

Аудитором було проведено перевірку правильності відображення операцій продажу іноземної валюти на рахунках бухгалтерського обліку ПП «Омега», а також правильності визначення сум платежів на основі поданих підприємством бухгалтерських даних станом на 17.10.2014р.

У результаті перевірки аудитором було виявлено, що на підприємстві існують похибки у розрахованих бухгалтерами витрат на здійснення даної операції, а дані представлені бухгалтерами не відповідають даним, що сформовані аудитором. Однією з основних причин виявлених розбіжностей є застосування невірних методів розрахунку платежів та використання некоректних рахунків для представлення операції у бухгалтерському обліку. У ході здійснення аудиту виявлено не належний рівень підготовки бухгалтерів, а найкращим шляхом виправлення цих проблем є кадрові зміни на підприємстві та підвищення їх кваліфікації.

Отже, на думку незалежного аудитора дані, подані бухгалтерами щодо операції з продажу іноземної валюти, не відповідають встановленим у законодавстві принципам та нормам і є неправдивими.

Незалежний аудитор (сертифікат серії СВ № 4532186456786432)

Федорович О.І. ____________________

Дата складання висновку : " 13" листопада 2014 р.