Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Формування маршрутів доставки тарно-штучних вантажів в межах міста.

Дисципліна: Вантажні перевезення
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1373 Додано: 2015-01-13
Частина тексту

ЗМІСТ

Вступ

3

1

Підготовкавантажу до перевезення

4

1.1.Визначення характеристик первинного пакування

4

1.2.Формування вантажної одиниці

8

1.3.Розміщення сформованих вантажних одиниць на автомобілі

9

1.4.Розміщення сформованих вантажних одиниць на автомобілі

11

2

Побудоваоптимальнихмаршрутівперевезення за критерієммінімумувідстані

25

2.1. Створенняматрицімінімальнихвідстаней

25

2.2. Складання раціональних маршрутів перевезень вантажу між відправниками і отримувачами за критерієм мінімуму тривалості перевезень

25

3

Прикріплення маршрутів за АТП та визначення початкового пункту кожного маршруту

29

4

Визначення характеристик отриманихмаршрутівперевезення

31

4.1.Визначеннятривалості обороту автомобіля на кожному маршруті

31

4.2.Визначеннясередньоїексплуатаційноїшвидкості на маршруті

33

4.3.Визначеннянеобхідноїкількостіавтомобілів на кожномумаршруті

33

4.4.Визначеннякоефіцієнтавикористанняпробігу за день і за їздку

33

4.5.Визначенняпродуктивностіроботи та величинитранспортноїроботи за день на кожномумаршруті

34

4.6.Зведенняотриманихданихвтаблиці

35

Список літератури

36

Додатки

37